Rozšířit kapacitu současných zařízení, připravit lůžka, deky, zimní ošacení, prodloužit dobu, po kterou jsou azylová zařízení dostupná, zkoordinovat vzájemné předávání informací a také se připravit na rozdávání jídla a teplých nápojů v době mrazů lidem, kteří přežívají na ulici. To je hlavní náplň zimního programu azylových zařízení. Charitativní organizace na něj „najedou" obvykle v polovině listopadu a trvá až do poloviny března. Záleží na okolnostech, především počasí. Letos vzhledem k teplému podzimu zřejmě začne později.

Bezdomovcem snadno a rychle
V posledních letech přibývají zejména mladí lidé, kteří žijí a přespávají venku. Právě a nejen na ně, se v mrazivém počasí zaměřují pracovníci charitativních organizací.
„V posledních letech jsme zaznamenali markantní nárůst lidí bez přístřeší kolem dvaceti, pětadvaceti let. Jsou to lidé, kteří často vyrůstali v rodinách samoživitelů. Dále jsou to děti z rodin, kde oba rodiče nepracují. Když nevidí vzor v rodině, tak je to komplikované," říká Martin Pražák z ostravské Charity.
Podle údajů průzkumu z loňského roku, který si nechalo udělat město Ostrava, žije na jeho území zhruba 890 bezdomovců. Polovina z nich přežívá na ulici a druhá v sociálních zařízeních. Nejvyšší počet byl zjištěn v městských obvodech Ostrava Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz. Mezi osobami bez přístřeší byli 78 procenty zastoupeni muži a 22 procenty ženy. Více než polovina bezdomovců spadá do věkové kategorie mezi 46 až 64 léty.
„Když se nyní lidé dostanou do takové situace, je mnohem těžší než dříve zapojit je zpět do normálního života," sděluje své poznatky Tomáš Surovka z Armády spásy. Kromě mladých podle jeho slov přibývají na ulici i starší lidé a také ti v produktivním věku.
„Mladí lidé mají problém přijmout službu azylového domu, berou to jako nálepkování," říká. Příčin, proč se člověk ocitně na ulici, vidí několik ztrátu širší rodinné vazby, například z důvodu věznění nebo odchodu z dětského domova, dále pak rozvod, tlak společnosti a psychické problémy, které daný člověk nezvládne a uchýlí se k jejich řešení alkoholem nebo drogami. 

„Rozhodující je teplota. Noclehárnu otvíráme, jakmile dosáhne kolem minus pět stupňů. Pokud je ale vyšší vlhkost vzduchu, tak kolem nuly," říká Martin Pražák, ředitel ostravské diecézní Charity.

Zimní program

Právě Charita a Armáda spásy ve městě zimní program zajišťují. Jak uvedl Michal Bayer z ostravského magistrátu, město podporuje každým rokem aktivity těchto organizací částkou do dvou set tisíc korun.

„V rámci našeho zimního programu pro lidi bez přístřeší navyšujeme kapacitu. Nyní je v noclehárně v Sirotčí ulici ve Vítkovicích šestadvacet lůžek a v zimě ji rozšiřujeme o čtyři. Kromě toho, v případě nepříznivých klimatických podmínek, otvíráme také krizové noční centrum v Lidické ulici, rovněž ve Vítkovicích," pokračuje Martin Pražák.

Lidé bez přístřeší

V průběhu roku mohou potřební přijít do nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší. Otevřeno zde mají od pondělka do pátku. „V zimním období rozšiřujeme podle klimatických podmínek provoz i na sobotu a neděli, kdy se střídáme s Armádou spásy. My třeba otevřeme v sobotu, oni v neděli," říká Pražák.

Také zde najdou lidé bez domova v zimě nocleh. K dispozici mají až padesát lůžek na přespání. Tato služba je jak pro muže, tak ženy. A je zdarma. „Otevírá se od 19 hodin a lidé zde mohou zůstat do sedmi hodin ráno. Přes den pak mohou využít denního centra. Pokud jsou velké mrazy, otevíráme zde dříve než přes rok," říká Pražák.

Podmínky přijetí

Klient těchto azylových zařízení by neměl být podnapilý, agresivní a měl by souhlasit se základní hygienou.

„Je o to zájem. Výborně funguje naše spolupráce s Armádou spásy. Když máme plno my, posíláme ty lidi do jejich zařízení. Naším záměrem je, aby se v první řadě naplnila lůžka. Jakmile je plno, nabízíme takzvanou volnou židli. To znamená, že lidé mohou noc přečkat v teplém prostředí na židli. Tu nabízíme jak při nízkoprahovém denním centru, tak i v noclehárně v Sirotčí ulici," doplňuje Pražák. V zimě je tak Charita schopna lidem bez přístřeší nabídnout až 80 lůžek a kromě toho 30 až 50 volných židlí. „Rozdáváme také základní potraviny polévku, chleba, čaj, čerpáme i z potravinové banky, do níž přispívají i občané. Máme k dispozici příruční šatníky jak při noclehárně, tak při nízkoprahovém denním centru. Nabízíme jim i základní hygienu, a pokud ten člověk potřebuje poradit, je k dispozici i sociální pracovnice. Vše je bezplatné. Tady jde o záchranu života, případně zdraví," dodává Pražák.

Na židli zdarma

Armáda spásy je schopna v mrazivých dnech nabídnout přespání až osmdesáti lidem v noclehárně v Mariánských Horách v ulici U Nových Válcoven. Obdobně jako v případě charitní ubytovny je zde otevřeno od 19 do 7 hodin. Ve zdejší noclehárně muži obdrží první tři dny zdarma teplý nápoj a jídlo. Mohou se také osprchovat a vyprat si prádlo. Poté si musí za každou další noc zaplatit 40 korun. Stejnou částku zaplatí za nocleh s jídlem i ženy v azylovém domově v Centru sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi na ulici Generála Píky na Fifejdách. Kapacita zdejší noclehárny je 14 míst, pokud se naplní, dojde na takzvanou volnou židli.

„Přenocování na volné židli je zdarma. Dostanou k tomu chleba a čaj. Denně jsme schopni tímto způsobem poskytnout přenocování až šedesáti osobám. Poplatek vybíráme jen za přenocování na lůžku. Chceme tak odlišit hrazenou sociální službu, na kterou mohou tito lidé dostat příspěvek, od volného sociálního programu," říká Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy pro Moravskoslezský kraj.

Záleží na počasí

Letos se zde chystají zahájit takzvaný zimní program od 1. prosince a trvat by měl do konce února. Jako v případě Charity však bude mít hlavní slovo počasí. Jak doplnil, také terénní pracovníci Armády spásy budou v mrazech aktivně vyhledávat lidi bez domova, kteří by mohli být venku ohroženi na životě mrazem.