Samoživitelka z Bedřišky v Ostravě se dostává do problémů kvůli prodlení se splátkovým kalendářem za služby. Byť je částka nízká (v řádech stokorun), doplácí ji pozdě, a obvod jí proto neprodlužuje obecní bydlení. Nakonec se však na případ dívá i z lidské stránky.

„Přehodnotili jsme její žádost a schválili jí novou nájemní smlouvu na dobu určitou. Nechceme zbytečně zvyšovat napětí. Zároveň je to ale poslední varování pro všechny, co jsou pozadu s nájmem či splátkami,“ říká Patrik Hujdus, starosta Mariánských Hor a Hulvák.

„Může tady bydlet další čtyři měsíce. Pro ni to tedy zatím dopadlo dobře. Uvidíme, jak to dopadne pro ostatní…“ uvádí Eva Lehotská, žijící v Bedřišce a usilující o její zachování.

Že patří k neromským obyvatelům, podle ní roli nehraje; v osadě prý jsou všichni zajedno! Zůstává v ní necelých devadesát lidí, z nich asi třetina dětí. Pryč je jedenáct rodin. „Nevydržely tlak a vystěhovaly se. Tři rodiny bydlí u Residoma a stěžují si na vyšší nájmy. Jedna skončila na ubytovně SOIVA a další u přátel či příbuzných mimo Ostravu,“ líčí Lehotská.

KLIDNÉ VÁNOCE

Vánoce v Bedřišce, jak upozorňuje, budou každopádně klidné. Do doby zpracování analýzy další budoucnosti zdejších domků i celé lokality obvod slibuje „nečinit nevratné kroky“. „Chceme si to tu na svátky nazdobit a udělat sousedské posezení,“ popisuje Lehotská.

Obává se však, že v příštím roce může dobrovolné vystěhovávání pokračovat kvůli nejistotě. Současné vedení Mariánských Hor a Hulvák (tak jako to předchozí) zastává názor, že nájemní smlouvy prodlouží jen na dobu určitou. Dlužníci, ti mají samozřejmě smůlu!

Vstřícné gesto radnice vůči matce se čtyřmi dětmi je i výzvou ostatním, aby si plnili závazky. „Stane-li se to příště, rada bude na původním stanovisku neprodloužení smlouvy trvat. Těžko bychom veřejnosti vysvětlili, proč měříme každému jiným metrem…“ uzavírá Hujdus.

Co bude dál?

Mariánskohorsko-hul-vácká radnice neplánuje na Bedřišce žádné demolice a čeká.

„A to na výsledky analýzy stavu finských domků a jejich možného dalšího využívání, kterou si vyžádali zastupitelé města. Myslím si však, že opravy tamních budov do současných standardů bydlení budou neefektivní. Měli bychom připustit, že ty domky mnohé i za hranicí svého životního cyklu tam nebudou stát věčně,“ vysvětluje starosta Hujdus.

Pokud by některý prázdný domek vypadal na zborcení, zakročí obvod pochopitelně obratem. Radnice každopádně dává svými pracovníky uklízet tuny smetí z okolí opuštěných obydlí v Bedřišce a přiváží zde i velkoobjemové kontejnery, aby do nich místní mohli vyhazovat odpad.