Veřejnost si jej bude moct připálit ve vybraných skautských klubovnách a ve třinácti pobočkách Knihovny města Ostravy. Betlémské světlo tam bude k dostání mezi pondělní desátou a dvanáctou hodinou.

Přehled jednotlivých místních akcí v souvislosti s Betlémským světlem najdete zde.

Vedoucí představitelé ostravského Junáka Betlémské světlo roznesou také na Magistrát města Ostravy do rukou primátora Tomáše Macury, na Krajský úřad do rukou náměstka hejtmana Lukáše Curyla a svou pouť zakončí na Biskupství ostravsko-opavském, kde si plamínek převezme biskup František Václav Lobkowicz.

Slunečné počasí, zimní slunce, vodní hladina, voda, jezero, rybník, příroda - ilustrační foto
Vánoc na sněhu se zřejmě nedočkáme. Bude teplo a déšť

Plamínek z Betléma putoval letecky přes Vídeň, kde jej převzaly skautské delegace, a dále do Brna, odkud se díky skautským dobrovolníkům a dobrovolnicím rozšířil po celé republice. Rozvoz probíhal už tradičně po vlakových trasách.

K TÉMATU

Historie Betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit tmu… Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.

*Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz