DPO chce novinkou omezit právě sezónní fronty na prodejnách, tvořené převážně zákazníky s potřebou ověření nároku na slevu.

„Vzdálené ověření“ potěší rodiče dětí do 15 let, studenty do 18 let aseniory nad 65 let věku. Ti mohou v rámci svého účtu na e-shopu DPO nechat ověřit příslušný doklad (OP, pas, rodný list), tedy splnit podmínku pro uznání nároku na slevu, elektronicky. Stačí k tomu pouze nahrát fotografii dokladu. K ověření údajů pak dojde zpravidla do druhého pracovního dne.

Muži dostali sedm a sedm a půl roku vězení.
Mladík toužil po sexu u rybníka. Na to, co se mu stalo, nikdy nezapomene

„Vážíme si času našich cestujících, a proto jsme několik měsíců věnovali vývoji novinky, která by měla právě našim zákazníkům čas strávený v prodejnách ušetřit. V rámci přípravy bylo nutné sladit funkčnost s KODISem, přičemž se zkoušely i jiné inovativní prvky vzdáleného ověření identity. Jsme rádi, že zkušební provoz přinesl pozitivní výsledky, a že můžeme nabídnout našim cestujícím další možnost řešení pro získání slev,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Pro studenty přináší e-shop DPO i další zjednodušení. Studenti ve věku 18–26 let mohou na svém profilu také nově vyplnit i číslo svého průkazu ISIC. Navíc, pokud jsou studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava odpadá jim i další úkon, nemusí už každý rok dokládat potvrzení o studiu, ověření studenta proběhne vzdáleně. Ve spolupráci s Kodisem pracuje DPO i na tom, aby stejnou možnost měli také studenti Ostravské univerzity.