Od roku 2007 do poloviny toho letošního dosáhly výdaje na bezpečnost Ostravanů k 1,9 miliardy korun. Do prosince by se tato částka měla zvýšit ještě o více než čtvrt miliardy. Výdaje zahrnují především financování činnosti městské policie a jejích preventivních prostředků. Jde také o investice do budování integrovaných výjezdových center a příspěvky na činnost složek záchranného systému, včetně hasičského sboru.

Je to moc, málo, nebo tak akorát? Co by se mělo změnit a udělat pro to, aby se lidé cítili v Ostravě bezpečněji? Deník se zeptal lídrů šesti politických stran a hnutí, které kandidují v říjnových komunálních volbách. Je možné, že jedna z vybraných osobností po nich usedne do primátorského křesla. Jak bude přistupovat k řešení tohoto problému?

Dalibor Madej, ODS (volební číslo 2)

Bezpečnost v Ostravě zajišťuje městská policie, hasiči a státní policie. Z vlastní zkušenosti vím, že zvláště v době povodní tento systém pracuje v součinnosti všech tří složek velmi dobře. Kriminalita v Ostravě je srovnatelná s každým velkým městem v naší zemi. Největší problém má Ostrava s vykrádáním aut. Tady si myslím, že by měla být upravena legislativa k tvrdším postihům za takzvanou drobnou kriminalitu. Městskou policii chci nasměrovat tak, aby se více věnovala drobné kriminalitě, potírání výtržností, rušení nočního klidu, konfliktům při vzájemném soužití v bytových domech a vandalismu. Daleko více mě zajímá, jestli najdu své auto nevykradené, jestli mi z domu nezmizí okapy nebo ho najdu vykradený, než lístek za stěračem za špatně parkování. Svěřil bych městské policii hlídání přechodů, když jdou naše děti do školy a operativní řízení křižovatky, když vypne semafor. Mým cílem je, aby každý občan znal svého strážníka.
Petr Kajnar, ČSSD (volební číslo 6)

Bezpečnost obyvatel zůstává jednou z našich priorit. Před čtyřmi lety jsme si stanovili několik konkrétních cílů, a ty jsme splnili. Do městské policie investujeme ročně na 300 milionů korun. Ne náhodou je hodnocena jako jedna z nejlepších v Česku. Zavedli jsme systém okrskářů – strážníků, kteří se pohybují ve vymezeném teritoriu, znají jeho problémy i starosti lidí. A naopak lidé znají svého strážníka a mohou se na něj kdykoliv obrátit. Namísto sankcionování řidičů jsme položili důraz na prevenci, bezpečnost a ochranu majetku občanů. Zavedena byla striktnější kontrola činnosti městské policie, například monitorování pohybu služebních vozidel. Máme tak nejenom přehled o každodenní činnosti strážníků, ale přispívá to i k jejich bezpečí. Samozřejmá pro nás zůstává i spolupráce s PČR, a to nejenom při preventivně-bezpečnostních projektech jako je Bezpečnější Ostrava, která má za cíl snižovat nápad zejména drobné majetkové trestné činnosti.
Eva Schwarzová, Ostravak (volební číslo 9)

Ostrava zápasí s řadou problémů, které nijak nepřispívají k tomu, aby se tady lidé cítili v pohodě a v bezpečí. Stav, kdy si mládež bez potíží může koupit na konkrétních místech ve městě drogy, je neúnosný. Musíme proto využívat městskou policii k ještě intenzivnějším kontrolám zaměřeným na distribuci drog. Strážníci musejí pravidelně obcházet kluby, hospody, či prostranství v okolí škol a kontrolovat, co se tam děje. Noční hlídky městské policie musejí být posíleny pro větší ochranu zdraví i majetku lidí, kteří zde žijí. Je to jejich město, mají právo na to, aby jejich zdraví i majetek byly v bezpečí. I proto musíme rozšířit kamerový systém do rizikových oblastí. Tak bychom mohli dostat pod kontrolu i další ostravský problém – vandalismus. Chceme se také vypořádat s bujením heren a kasin, protože s nimi jdou ruku v ruce velmi negativní společenské jevy. Město může určit, komu bude svoje prostory pronajímat, kasina a herny nejsou v jeho zájmu.
Aleš Juchelka, TOP 09 (volební číslo 12)

V Ostravě máme jedno z největších čísel v České republice týkajících se vykradených aut. Skoro tisíc nahlášených kapesních krádeží ročně také nepatří k nejmenším číslům. Každý z nás zná někoho okradeného či přepadeného v ulicích našeho města. Proto budeme chtít podporovat koaliční projekt Metropolitní policie. To znamená spojení státní a městské policie, od kterého si slibujeme snížení nákladů na chod obou složek, a tím více konkrétních policistů v ulicích. Chceme zvýšit jejich aktivitu na nočních linkách městské hromadné dopravy. Chceme bojovat proti pirátům na silnicích. K plynulosti dopravy, a tím i k větší bezpečnosti silničního provozu může sloužit budování kruhových objezdů a v obytných částech Ostravy retardérů. Jako otec tří dětí zmíním také touhu po větší aktivitě v boji proti šíření drog a nalévání alkoholu nezletilým. Chceme zkrátka chránit všechny slušné občany našeho města.
Petr Kazimirski, Věci veřejné (volební číslo 16)

Ostrava je město, kde již několik let po sobě dochází přibližně ke třem stům loupežím. Nejrůznější organizace se předhánějí v tom, kdo vymyslí nejlepší strategii v boji proti kriminalitě. Od roku 2004 existuje projekt Bezpečný Jih a průběžně od roku 2006 máme ve městě projekt Bezpečnější Ostrava. To vše se záměrem, aby se úřady i policie co nejlépe prezentovaly před veřejností opatřeními prevence kriminality. Ale jsou tato opatření skutečně efektivní? Proto hodláme v prvé řadě provést analýzu efektivity stávajícího městského kamerového monitorovacího systému. Ze statistik pak zjistíme, kolik pouliční kriminality bylo prokazatelně odhaleno celkem třiasedmdesáti kamerami v Ostravě. Pokud kamery na stávajících místech účinně střeží ulice, necháme je, není-li tomu tak, přesuneme je tam, kde jsou zapotřebí. Taktéž chceme prosadit zavedení kamerového systému do prostředků městské hromadné dopravy.
Martin Juroška, KSČM (volební číslo 18)

Před závorku je nutno vytknout, že hlavní odpovědnost za zajištění bezpečnosti nese stát – je to jedna z jeho základních funkcí. Kroky současného ministra vnitra Johna za nečinného přihlížení vlády výrazně ohrožují akceschopnost Policie ČR, povedou ke snížení početního stavu policistů, a tím i ke zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Orgány města mohou přispět ke zlepšení bezpečnostní situace ve dvou rovinách. První rovinu představují preventivní opatření. V této oblasti chceme prosadit například zvýšení podpory organizacím, které zajišťují volný čas dětí a mládeže, rozšíření nabídky veřejně-prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané a zpřísnění regulace provozu heren. Druhou rovinu představují opatření na udržování veřejného pořádku. Zde bychom chtěli zvýšit hlídkovou činnost Městské policie na rizikových místech, zejména v nočních hodinách, a pořídit další kamery pro monitorování míst s vyšší intenzitou trestné činnosti.