Na šesti stech metrech od velkého kruhového objedu ve Fryštátské ulici až po malý kruhový objezd u místního Penny Marketu je přechodů pro chodce celkem sedm, z toho před třemi z nich přibyly „červené koberce“.

Někteří řidiči sice hovoří o předimenzovanosti a „duze“, jiní ještě nevydýchali, že úkony silničáři prováděli i v odpolední špičce. Zvýšená bezpečnost je ale neoddiskutovatelná.

„Koberce“ řidiče jednak ihned upozorní na potřebu dbát větší opatrnosti, a jednak jejich adhezní povrch poskytuje lepší brzdné vlastnosti. „Místa byla vytipována v rámci celkové rekonstrukce Těšínské ulice až do Havířova, kde směrem na Šenov přibudou ještě další bezpečnostní nátěry,“ říká vedoucí ostravského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Melichárek.

Výběr těchto konkrétních přechodů v Radvanicích byl projednáván s obvodem a Policií ČR a nástřik vyšel na 300 tisíc korun bez DPH. Brzy přibudou stejná bezpečnostní opatření také v Hošťálkovicích před lékárnou v ulici Aleje a také v ulici Československé armády v Michálkovicích.