Sedm nových kamer už bylo namontováno, dalších pět pak bude zprovozněno nejpozději do konce roku. Kamery jsou namontovány na městský monitorovací systém, a problematická místa jsou tak nepřetržitě pod dohledem městských policistů, kteří dění sledují na monitorech.

„Městská policie vytipovala s vedením městského obvodu místa, kde zaznamenává často protiprávní jednání. Případně místa, kde by se mohli zvláště starší občané cítit ohroženi," uvedl Marcel Pažický, vedoucí městské policie v oblasti Slezská Ostrava.

Dvě kamery už byly instalovány v Ostravě-Hrušově, jedna je v křižovatce ulic Muglinovské a Vančurovy a druhá v křižovatce ulic Na Liščině a Technické. Kamery budou nově hlídat i Frýdeckou ulici u České pošty v Ostravě-Kunčicích a Vratimovskou ulici (dvě kamery) v Ostravě-Kunčičkách. Kamera už byla namontována i v Hladnovské ulici u DPS Hladnov.