Od 1. září se ve vzdálenosti 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic I. třídy nesmí vyskytovat žádná reklama. Nové billboardy nesmějí vznikat a těm starým vyprší pětiletá lhůta na jejich odstranění. Platí to pro pozemky státní i soukromé.

Řada billboardů proto už byla v uplynulých letech odstraněna, spousta jich ale ještě zbývá. „Novela zákona se dotkne zhruba tří tisíc reklamních zařízení, která jsou v ochranných pásmech dálnic a silnic I. třídy po celé republice,“ uvedl Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Údaj o tom, kolik takových reklamních ploch se nachází v Moravskoslezském kraji, však ŘSD nemá k dispozici.

POUZE ZNAČKY

O odstranění poutačů od silnic usilovalo oddělení ministerstva dopravy BESIP, které opakovaně poukazovalo na to, že reklama odvádí pozornost řidiče. „Jakýkoliv element u silnice není z hlediska bezpečnosti správný. Pokud chceme vychovávat pozorné a zodpovědné řidiče, měli by k tomu mít správné podmínky a u silnic by měly zůstat pouze naváděcí prvky. Vše ostatní je špatně!“ řekl Deníku Pavel Rakus, koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj.

Novelu zákona vnímá jako jedno z preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, avšak s nutností dalších kroků, například důkladnějšího ořezu dřevin, lepšího umisťování svodidel a někdy i systematičtějšího dopravního značení. „Pokud pozornost řidiče nebude ničím jiným odpoutávána, slibuje si od toho odborná veřejnost snížení počtu dopravních nehod či sjetí ze silnic,“ dodal Rakus.

VYSOKÁ POKUTA

Provozovatelé poutačů na pozemcích ŘSD již podle Studeckého před časem dostali výzvu, aby billboardy odstranili v termínu. Likvidaci reklamních zařízení musejí provést sami provozovatelé. „Pokud tak neučiní, odstranění následně zajistíme my na náklady provozovatele,“ vzkázal mluvčí ŘSD Studecký.

A co billboardy na soukromých pozemcích? Pokud je provozovatelé neodstraní do uvedeného data, dopustí se přestupku, za který jim hrozí pokuta až 300 tisíc korun.

VE MĚSTECH ZŮSTANOU

Povinnost odstranit billboardy však platí pouze mimo města a obce. V nich prozatím mohou zůstat a kvůli silnému tlaku reklamních společností tomu tak zřejmě i zůstane. Některé z těchto firem patrně budou bojovat i proti zákazu v ochranných pásmech. Nelíbí se jim například to, že ochranné pásmo pro zákaz výskytu reklam u nás bude vůbec největší v celé Evropě.

Jedničkou na trhu mezi venkovními reklamami je u nás společnost BigMedia, která tyto plochy hojně využívá i v Moravskoslezském kraji. Firma bude postupovat v souladu se zákonem, s nařízením však nesouhlasí. „Chceme rozumnou regulaci, ne plošný zákaz,“ ohradil se proti omezení výkonný ředitel BigMedia Marek Pavlas.

V Moravskoslezském kraji se nachází také asi 70 billboardů na silnicích II. a III. třídy, které však novela nezohledňuje. „Většina, kolem padesáti, jich je na Ostravsku. Tyto silnice ale nejsou pro reklamní společnosti tak zajímavé,“ uvědomuje si ředitel ostravské organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.