Pro místní je hlavním problémem zápach. Ten se šíří k jejich domovům tehdy, když pracovníci biostanice vyvážejí odpad z reakčních nádob na pole a louky. „Je to tu hrozně cítit. Jsme chataři a jezdíme sem pětadvacet let, takový smrad tu ale předtím nebýval. Hlavně je to cítit v blízko oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných,“ uvádí Karla Chromečková z Klokočova a není sama, kdo si na biostanici naříká.

Jan Kalman, majitel Vítkovské zemědělské a.s., která bioplynovou stanici provozuje, se ale hájí tím, že hlavní problém, který se stanicí byl, je již minulostí. „Vinny byly vadné membrány na reakčních nádobách, kvůli tomu se z nich šířil zápach. Závadu jsme však u dodavatele vyreklamovali a od té doby je to v pořádku,“ uvádí Kalman.

Podle něj k žádnému porušování předpisů nedochází. „Lidé si mnohdy stěžují neoprávněně. Setkal jsem se s případem, kdy jeden občan Vítkova vylil na svůj pozemek močůvku a lidé si stěžovali opět na mě,“ dodal. Podle místních lidí by měl situaci řešit hlavně Městský úřad ve Vítkově. „Občané si stěžují nárazově, při větším zápachu si samozřejmě stěžují více. Během jednoho či dvou týdnů vždy nějaká stížnost na úřad přijde. Snažíme se tento problém řešit i na parlamentní úrovni. Vznikla meziresortní komise, která se zabývá pravidly pro provoz právě těchto biostanic,“ uvedl starosta Vítkova Pavel Smolka.