Při večerních obřadech si věřící připomněli Ježíšovu Poslední večeři s učedníky. Biskup Lobkowicz na znamení služby omyl stejně jako Kristus nohy dvanácti vybraným mužům.

Zeleným čtvrtkem začalo velikonoční třídenní. Věřící si během liturgických obřadů, které Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu provázejí, připomenou Ježíšovo utrpení, smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání, které je nejdůležitějším poselstvím křesťanství.

Na Velký pátek si věřící připomínají den mučednické smrti svého Spasitele. Je to den modliteb a půstu.