Krajské město tak bylo svědkem události, kterou ve své historii dosud nezažilo.Svěcení biskupa sledovaly stovky lidí ve zcela zaplněné katedrále, další pak na venkovní velkoplošné obrazovce.

Šestačtyřicetiletý rodák z Čeladné Martin David je tak ode dneška pomocným biskupem ostravsko-opavským. A těžko říci, jestli se přitom ve svých myšlenkách aspoň na okamžik nevrátil do roku 2000, kdy na stejném místě a od stejného biskupa přijal svěcení, tehdy kněžské. Význam biskupského svěcení je ale daleko významnější.

Vlastní obřad svěcení byl součástí mše svaté. Ta začala v 15 hodin. Svěcení svému generálnímu vikáři udělil biskup František Václav Lobkowicz. Spolusvětiteli pak byli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Vojtěch Cirkle. Do ostravské katedrály přijela celá řada významných osobností. Přítomen byl i papežský nuncius Giuseppe Leanza, který 7. dubna jmenování nového pomocného biskupa oznámil. Svěcení se zúčastnili i biskupové a generální vikáři českých a moravských diecézí, kněží i hosté z řad veřejného života.

Významná událost nejen pro katolíky

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava, je přesvědčen, že vysvěcení pomocného biskupa je významnou událostí nejen pro katolíky z diecéze, ale bude mít obecně velký přínos pro náš region. „Mons. Martin David, který bude nápomocen biskupovi ostravsko-opavské diecéze při zvládání jeho povinností, je určitě významnou osobností, která bude klást důraz na prosazování a rozvoj v dnešní společnosti často opomíjených duchovních hodnot," poznamenal ředitel Charity Ostrava.

Jak také dodal, vysvěcený pomocný biskup působil dlouhá léta na pozici generálního vikáře, což je de facto výkonný ředitel biskupství ostravsko-opavského. „V praxi prokázal, že je organizačně velmi schopný,“ poznamenal Martin Pražák.

Výjimečnou událostí bylo dnešní svěcení pro proděkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity Martina Psíka. „S jistou dávkou zvědavosti jsem se na tuto slavnost velmi těšil. Velmi si cením pozvání, kterého se zástupci naší fakulty na tuto slavnost dostalo. Vnímám je i jako příslib pokračování již tradiční spolupráce mezi ostravsko-opavským biskupstvím a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Novému pomocnému biskupovi přeji mnoho sil a nechť jeho kroky v novém úřadě vedou vždy tím správným směrem,“ dodal proděkan.

Jako ve Vatikánu

Kromě pozvaných hostů přilákalo nedělní svěcení pomocného biskupa do ostravské katedrály odhadem tisícovku věřících, mezi ty, kdo svěcení sledovali venku na velkoplošné obrazovce, ale nechyběli ani náhodní kolemjdoucí.

„Co se tady koná za slavnost,“ ptá se mě čtveřice mladých mužů, která právě kráčí kolem. Když odpovídám, že se světí pomocný biskup, trochu znejistí. „A to jako celé republiky?“ zjišťují další podrobnosti. Když odpovídám, že pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze, chlapi pokyvují hlavou. Poděkují, a pak mezi sebou probírají, že to ale stejně musí být velká událost, když se tu v neděli odpoledne sešlo tolik lidí.

Fotogalerie: Jmenování pomocného biskupa

Katedrálu už opustila i odhadem pětačtyřicetiletá žena. „Usedá na betonový sloupek u parkoviště. Rukou si dělá před očima stříšku, to aby jí neoslňovalo sluníčko. „Bydlím v Ratiboři, jsem Polka,“ odpovídá mi žena, které se ptám, odkud je a jak se jí svěcení líbí.

Jak dodává, přijela na víkend do Opavy za sestřenicí a společně se vyrazily podívat i na svěcení pomocného biskupa. „To je velká událost, sama jsem věřící, tak to vím. Přemlouvala jsem i syna, ten je tu na návštěvě u mé sestřenice také. Je mu patnáct. A bylo by to pro něho poučné. Moc poučné. Ale znáte ty naše mladé. Nechtěl, že se v televizi bude raději dívat na fotbal nebo cyklistiku,“ mávne rezignovaně rukou žena, která mi ještě prozradí, že křestním jménem je Danuta.

A na rozloučenou dodává: „Vydařilo se vám ale to svěcení. Katedrálu máte pěkně opravenou a ještě vám tak vyšlo počasí. Skoro mi to připomnělo návštěvu Vatikánu a Říma, kde jsem byla předloni v létě,“ loučí se sympatická Polka a vybírá si místo, odkud bude na obrazovku u katedrály, která vysílá biskupské svěcení, dobře vidět.

Pravá i levá ruka biskupa

Z Polska pochází i farář farnosti v Ostravě-Kunčičkách, otec Dariusz Sputo. Podle něj je svěcení pomocného biskupa velké požehnání. „Pomocný biskup je pravá i levá ruka biskupa. Takže mu biskup může svěřit řadu úkolů. Pro naši diecézi je to navíc velká čest. Pan biskup je pastýř, který se stará o svůj lid. A pro mě to znamená, že pokud budu potřebovat radu, mohu se na něj obrátit s žádostí o pomoc,“ přidal svůj pohled Dariusz Sputo.