Už nyní řidiči, a nejen oni, vědí, jaké komplikace přináší rekonstrukce Výškovických mostů přes Rudnou ulici v Zábřehu nebo několikaletá rekonstrukce mostní estakády v Českobratrské ulici za mostem Pionýrů, které letos pokračují (termíny ukončení v tabulce na konci článku).

V červnu letošního roku bude dokončena výstavba prodloužené Mostní ulice v Hrabové, která v této části města zásadně vyřeší problém s dopravou.

SVINOVSKÉ MOSTY

Mimo tyto rozpracované stavby čekají Ostravany nové rekonstrukce a nové uzavírky. Tou hlavní bude na dvě části rozdělená rekonstrukce Opavské ulice v Porubě a Svinově.

Moravskoslezský kraj počítá s rekonstrukcí dvoukilometrového úseku Opavské ulice (od ulice 17. listopadu po Třebovickou ulici) a s rekonstrukcí Svinovských mostů, které jsou ve špatném stavu a zatéká do nich.

„Mostů rekonstruovaných v roce 2012 se připravovaná stavba přímo netýká. Opravovat se budou vedlejší mosty přes železniční trať, které na již rekonstruované Svinovské mosty navážou,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová s tím, že tyto rekonstrukce začnou v březnu a potrvají devět měsíců, tedy stejně jako loňská rekonstrukce Rudné ulice u Hornbachu.

Oproti ní však úplná uzavírka nehrozí. Pro každý jízdní směr je jeden most, střídavě se tedy bude jezdit po jednom či druhém mostu, a to obousměrně v jednom jízdním pruhu. „Bude zachována maximální míra propustnosti dopravy,“ ubezpečuje mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Přesto se řidiči musejí připravit na komplikace a nemalá zdržení. Ve špičce je zde doprava nadmíru hustá i při dvou jízdních pruzích. Omezení na trati pod mosty bude jen relativně krátkodobé.

SNÍŽENÍ HLUKU U OPAVSKÉ

Stejně, ne-li více problematická (i kvůli stále nedokončené prodloužené Rudné) bude také rekonstrukce vozovky dvoukilometrového úseku Opavské ulice v Porubě.

„Současné směrové a šířkové uspořádání bude zachováno, upravena bude výšková niveleta vozovky. Po její rekonstrukci bude finální asfaltová vrstva obroušena z důvodu snížení hluku v blízkosti silnice a počítá se také s protismykovou úpravou za účelem zvýšení bezpečnosti,“ přiblížila záměr Birklenová. Jednání ohledně konkrétních dopravních omezení stále probíhají a veřejnost bude před březnovým započetím prací informována.

NENÍ TOHO MÁLO

Kraj letos počítá také s celkovou rekonstrukcí a modernizací staré Orlovské ulice v Heřmanicích, město Ostrava pak v návaznosti na rekonstrukci estakády Bazaly opraví frekventovanou křižovatku ulic Českobratrské a Sokolské v centru města. Opravy se uskuteční v létě, bližší termíny ani dopravní omezení podle mluvčí města Andrey Vojkovské ještě nejsou známy. V neposlední řadě město při úplné uzavírce znovu opraví ulici 28. října před Sýkorovým mostem, kde na jaře díry v kamenných kostkách provizorně zalepilo asfaltem. Vyměněno bude celé podloží a kostky se usadí do betonové „vany“.

Ředitelství silnic a dálnic se pak připojí s opravami části Rudné ulice (ve Vítkovicích), Místecké (v Hrabůvce), Cingrovy (v budoucnu snad prodloužená Místecká) a Senovážné i s opravou dálničních mostů v Hrabové. Tolik to zásadní. Ostravu čeká opět perné léto, a nejen ono.

Důležité silniční rekonstrukce v Ostravě:
- prodloužená Mostní v Hrabové (nyní probíhá do června 2019)
- Výškovické mosty v Zábřehu (nyní probíhá do prosince 2019)
- estakáda Bazaly ve Slezské Ostravě (nyní probíhá do června 2020)
- Opavská ulice v Porubě (od března do listopadu 2019)
- Svinovské mosty ve Svinově (od března do listopadu 2019)
- Cingrova a Senovážná ulice na Fifejdách (od dubna 2019)
- Místecká ulice v Hrabůvce (od května do června 2019)
- Dálniční mosty v Hrabové (od června do listopadu 2019)
- Rudná ulice ve Vítkovicích (červenec září 2019)
- křižovatka Českobratrská Sokolská (v létě 2019)
- ulice 28. října u Sýkorova mostu (v létě 2019)
- Orlovská ulice v Heřmanicích (v průběhu roku 2019)