Záměr Bohumína podpořil Moravskoslezský kraj, městu poskytl dotaci na projekt.

„Přispějeme i Bohumínu, který připravuje výstavbu nového úseku cyklostezky podél řeky Odry. Vyřeší se tak zajížďka přes parkoviště ve Vrbici, kterou musí cyklisté absolvovat při jízdě z Bohumína do Ostravy. Nový úsek ušetří kilometr šlapání, ale hlavně propojí ostravskou cyklostezku E s bohumínským Céčkem u Vrbického jezera. Městu jsme na projektovou dokumentaci přislíbili a schválili 250 tisíc korun,“ sdělila náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková.

Bohumín začíná obratem připravovat výběrové řízení na projektanta. „Samotné projektování zabere odhadem rok, možná za dva roky bychom mohli stavět. Priorita to není, je to vylepšování stávajícího stavu, tak abychom lidem dojíždějícím na kole do zaměstnání zkrátili a zpohodlnili cestu do Ostravy,“ doplnil Lumír Macura, místostarosta Bohumína.