Svědčí o tom nová kauza údajných machinací okolo přijímacího řízení, o kterých informovaly úterní Lidové noviny. Rektor Ostravské univerzity Jan Lata na situaci reagoval odložením jmenování děkana Lékařské fakulty, kterým má být znovu Arnošt Martínek.

„Zahájil jsem prošetřování celého přijímacího řízení na Lékařské fakultě. Hned se sejdu s vedením Lékařské fakulty a vyžádám si vysvětlení. Už jsem také svolal Radu pro vnitřní hodnocení, aby se situací zabývala. Do doby řádného prošetření celé záležitosti nebudu jmenovat nového děkana fakulty. Rád bych také zdůraznil, že agenda přijímacího řízení je ze zákona výhradně v rámci samosprávné působnosti fakult,” uvedl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Lidové noviny, které patří do svěřenských fondů premiéra za hnutí ANO Andreje Babiše, tvrdí, že mají k dispozici materiál s výsledky přijímacího řízení. Ten podle listu prokazuje, že se s nimi na fakultě už od jejího vzniku manipuluje ve prospěch vybraných zájemců. Poukazují na to, že se tak údajně dělo za fungování Martínka ve funkci děkana.

Mluvčí LFOU Hana Hanke uvedla, že informace zveřejněné považuje za tendenční s cílem poškodit jméno Lékařské fakulty i Ostravské univerzity. „Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu OU probíhalo jakkoliv nestandardně," uvedla mluvčí.

Podle ní byli studenti vždy přijati v souladu se zákonem o vysokých školách. „Přesto necháme uvedené údaje v článku prověřit a výsledky šetření předáme co nejdříve rektorovi Ostravské univerzity," řekla mluvčí. Vedení Lékařské fakulty se domnívá, že jde pouze o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení Fakultní nemocnice Ostrava.