Skelet, který zbyl po bytovém domu v Palackého ulici číslo 93 v zadní části Přívozu, čeká podle rozhodnutí místních radních příznivější osud. Rekonstrukce. „Rozhodli jsme se, že se pokusíme sehnat potřebné finance a dům necháme opravit. Poté budeme byty ve spolupráci s neziskovými organizacemi pronajímat jako sociální bydlení,“ vysvětlil Havlíček.

Dodal, že prodejem bytového fondu se radnice zabývá již delší dobu. „Upřednostňujeme prodej stávajícím nájemníkům. Protože ti se pak k majetku chovají odpovědněji. Tam, kde není zájem, umožňujeme prodej třetím osobám. Zkušenosti ukazují, že soukromý vlastník nemá tak svázané ruce jako samospráva a umí efektivněji řešit potíže s problematickými obyvateli,“ řekl Havlíček s tím, že problémovým nájemníků obvod nabízí bydlení v domech se zvláštním režimem například v Zukalově či Božkově ulici.

Janáčková: Pomohla by změna zákona


Mariánskohorští radní museli jen letos nechat strhnout bytový dům v Železné ulici číslo 10 a čtyři finské domky v romské osadě Bedřiška. Důvod? Byly totálně vybydlené a hrozilo, že jejich obyvatelům spadnou na hlavu. Starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková uvedla, že takto problematických lokalit je v obvodu více. „S vypětím všech sil udržujeme situaci například v kolonii Červeného kříže, to jsou domy v oblasti ulic Kvapilovy, Bílé a Kottonovy, kde žijí sociálně slabší obyvatelé,“ uvedla Janáčková. Řeší také problémy s domem v Nájemnické ulici číslo 16, kde se vystupňovalo napětí mezi majiteli rodinných domů a jejich sousedy ze zchátralého bytového domu patřícího obci.

Přiznala, že tyto potíže, které se ve většině případů týkají Romů, je velmi těžké řešit bez toho, aby ji někdo nenařkl z rasismu. V případě domu v Nájemnické ulici spolu s ostatními mariánskohorskými radními navrhla, aby vedení města posvětilo prodej zchátralého domu do soukromých rukou. Je přesvědčena o tom, že soukromník si lépe poradí s problematickými nájemníky než obvodní radnice. Vedení Ostravy ale s plánovanou transakcí opakovaně nesouhlasilo. Janáčková to považovala za schválnost politické opozice. S kolegy v obvodní radě se proto rozhodla, že radnice nebude v tomto domě nájemníkům prodlužovat nájemní smlouvy. V nejbližší době budou mariánskohorští radní znovu jednat o tom, zda v budoucnu nabídnou k prodeji další část bytového fondu.

„Pomohlo by nám, kdyby bylo v zákonu jasně definováno, co je přístřeší. A že si pod tímto pojmem můžeme představit třeba jenom celtovou plachtu. V současnosti totiž musíme nabídnout problémovému nájemníkovi, který si byt vybydlí, náhradní přístřeší, což je ovšem zase byt. Jde sice o sociální obydlí, ovšem i tak si mnozí potížisté polepší, nového bydlení si neváží a jsme pořád v kruhu. Obec má jen velmi malou možnost nechat ty, kdo ničí společný majetek, žít na ulici,“ míní Janáčková.

Místopředsedkyně občanského sdružení Vzájemné soužití Petra Jurošková míní, že by obce prodávat domy v romských lokalitách soukromým firmám neměly. „Nejlépe je, pokud je to možné, nastavit to na podobný model, na jakém funguje Vesnička soužití,“ míní Jurošková. Důležité je podle ní také například zapojit obyvatele do oprav domů. Co ovšem dělat, když jsou na opravy domů nutné velké investice? „To je špatné. I pro ty obce. A rozumím tomu, že se všude musí šetřit a obce jsou hnané k tomu, aby na podobné akce vynakládaly co nejméně peněz,“ dodala.

Vítkovice mají dotaci


Architektonicky cennému domu ve Vítkovicích na Štramberské ulici 6 hrozila také demolice. Dlouho se totiž nenašel nikdo, kdo by ho opravil. Nakonec se ale zachrání. Na proměnu části obvodu se totiž podařilo získat přes tři sta milionů korun, z toho přes dvě stě milionů korun činí dotace ministerstva pro místní rozvoj, sto milionů investuje statutární město Ostrava. Může se tak opravit řada zdevastovaných domů na Sirotčí, Štramberské či Zengrově ulici. Zrekonstruuje se také náměstí, postaví hřiště a parkovací plochy, opraví okolní chodníky a komunikace, vybudují se cyklostezky, vysadí zeleň. To vše je součástí Integrovaného plánu rozvoje města pod názvem Budoucnost Vítkovic. Problémoví lidé, kteří v domech žili a neplatili nájem, se ale do nich zpátky nevrátí.

„Aby tam bydleli lidi, kteří to budou ničit, to nechceme. Ale ti slušní mají už dnes napsanou smlouvu, že se tam po rekonstrukci vrátí zpátky,“ ujistil starosta Vítkovic Petr Dlabal s tím, že problémoví nájemníci zůstanou v náhradním ubytování v bytech horší kategorie. Celkem se v rámci projektu zrekonstruuje devadesát bytových jednotek.

Velmi důležitá je podle Dlabala spolupráce s neziskovými organizacemi, které pomáhají především romským obyvatelům. „Hodně v tomto spolupracujeme s organizací Centrom, která v našem obvodu pracuje už šestým rokem,“ konstatoval Dlabal.


Náměstek primátora: Holobyty stavět asi nebudeme

Opravit vybydlené domy za obecní peníze, nebo je prodat soukromníkům? Jak se domluvit a vyjít s nepřizpůsobivými nájemníky? I těmto problémům se bude následující čtyři roky věnovat nově zvolený náměstek primátora Ostravy pro sociální věci Martin Štěpánek (ODS).

Myslíte si, že problémy v „ostravských ghettech“ vyřeší prodej problematických domů soukromníkům?

Problematika hospodaření s bytovým fondem je plně v kompetenci jednotlivých městských obvodů. Znají nejlépe místní situaci a mohou tak posoudit, kde si byty ponechat a kde přistoupit k jejich privatizaci.

Je soukromý subjekt v tomto směru „schopnější“ než samospráva?

Soukromý majitel může být ve správě domovního fondu za určitých okolností efektivnější než obec, není svázán tolika komplikovanými procedurami. Samotný prodej domů však nevyřeší problém existence skupiny problémových nájemníků.

Jaký je váš osobní názor na problém?

Osobně si myslím, že pro všechny skupiny nájemníků musí platit stejná práva a povinnosti. Podle mé osobní zkušenosti je nejlepší řešení privatizace domů stávajícími nájemníky, ti pak mají k takto nabytému vlastnictví mnohem lepší vztah a pečlivěji se o něj starají. Tam, kde to není možné, by měl existovat určitý počet sociálních bytů.

Jaké kroky v tomto směru město v nejbližší době chystá? Budou se v Ostravě stavět třeba holobyty?

Případná výstavba holobytů je v gesci městských obvodů, v současnosti nemám informace o tom, že by se někde chystala. Pokud jde o problémové lokality, zajišťujeme například ve spolupráci s vedením Slezské Ostravy a s občanskými sdruženími Vzájemné soužití a S.T.O.P. intenzivní sociální práci a pomoc rodinám, které zde bydlí. V této lokalitě je zajišťována i takzvaná veřejná služba – je to práce, kterou vykonávají příjemci dávek hmotné nouze ve prospěch obce.

MIRKA CHLEBOUNOVÁ, IVA HAVLÍČKOVÁ