„V každém kraji probíhá kolo, z něhož vítězové postupují do finále. To se koná na podzim v Praze, kde se bude soutěžit ve stejných disciplínách jako tady v Ostravě,“ uvedla koordinátorka soutěže Daniela Thampy, šéfredaktorka vydavatelství Zora. „Jsme redakce časopisů pro nevidomé,“ dodala.

Podpořit zájem

Podobné soutěže mají podle Daniely Thampy podpořit zájem o Braillovo písmo mezi lidmi se zrakovým postižením. „Braillovo písmo je nutnost. Nejen proto, aby člověk uměl číst, ale je dobré si tuto schopnost udržovat a rozvíjet. Souvisí to i s možností zaměstnání a uplatnění v praktickém životě,“ řekla Daniela Thampy.

Pro řadu lidí je četba v Braillově písmu i zábava. Mnozí také upřednostňují časopisy v Braillově písmu. „Protože si raději sednou s časopisem v klidu, než mít pořád zapnutý počítač nebo mobil. Záleží na tom, s čím se komu lépe pracuje,“ vysvětlila Daniela Thampy. Jak dodala, část dospělých, kteří přišli o zrak později, se Braillovo písmo nenaučí tak rychle. „I když si něco přečtou, nechtějí číst pomalejším tempem celé časopisy, takže si vyberou jiný formát,“ uvedla Daniela Thampy.

Návrat z války

Vlajkovou lodí vydavatelství Zora, v jehož čele Daniela Thampy stojí, je stejnojmenný časopis vycházející od roku 1917.

„Z první světové války se vracelo mnoho vojáků s poškozením očí. Nárazově přibylo mnoho nevidomých nebo zrakově postižených mladých lidí, kteří potřebovali nějakou aktivitu nebo zdroj informací. Na tento popud začal vycházet časopis v Braillově písmu a od té doby nepřetržitě vychází až dodnes. Samozřejmě, že se podoba obsahu změnila,“ dodala Daniela Thampy a pokračovala: „Vydáváme ještě jedenáct dalších periodik. Jsou to časopisy pro ženy, pro děti, magazíny. Vydáváme je ve všech formátech přístupných zrakově postiženým. To znamená Braillovo písmo, audio, zvětšený tisk pro slabozraké a digitální text pro ty, kdo raději pracují s počítačem.“

K tématu

Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, respektive systému psaní, určený pro nevidomé, slabozraké a lidi se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů.

Zdroj: wikipedie