Pro budoucí investory mohou představovat zajímavé příležitosti pro podnikání.

Jeden z těchto brownfields v Přívoze u staré čistírny odpadních vod se koncem dubna dočkal revitalizace. Deník zjistil, s čím se na jeho území do budoucna počítá.

„Bylo zregenerováno území bývalé čistírny, která byla koncem devadesátých let zrušena. Hlavním cílem projektu byla revitalizace tohoto nefunkčního zanedbaného, rozpadlého areálu a jeho přeměnění na městskou zeleň," vysvětlila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Vyjmenovala, že došlo k demolici zbylých objektů bývalé čistírny, komunikací, úpravě terénu a výsadbě zeleně.

V sousedství zkrášleného areálu je fungující centrální čistírna odpadních vod Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK). Právě s nimi se do budoucna počítá při využití lokality brownfield.

PŘÍVOZSKÝ BROWNFIELD. Budovy po bývalé čistírně odpadních vod byly strženy a území se zazelenalo. Co se s ním plánuje do budoucna?

Budoucnost

„K revitalizaci území se přistoupilo i z důvodu případného rozšíření čistírny odpadních vod společnosti OVAK. Pro toto funkční využití je prozatím území rezervováno," dodala Vojkovská s tím, že k rozšíření by mohlo dojít v horizontu následujících desíti let.

Stávající ústřední čistírna odpadních vod zatím plní veškeré zákonné limity.

To se ale může s očekávanou zpřísněnou legislativou v oblasti životního prostředí změnit.

„Jsme nuceni k úvahám o výhledově rozsáhlejší rekonstrukci. Při ní může být potřeba vybudování dalších nádrží, které by pravděpodobně byly umístěny právě v prostoru brownfieldu. Přesný rozsah využití tohoto pozemku v současnosti nelze zatím stanovit, avšak potřeba dalšího rozvoje ústřední čistírny odpadních vod je zřejmá," komentovala tisková mluvčí OVAK Martina Gavendová s tím, že plánováním do budoucna se chtějí vyhnout podobným problémům, se kterými se nyní potýkají větší čistírny nacházející se v obestavěném prostoru bez místa pro potřebný rozvoj.

Další projekt

V současnosti byl také vybrán zhotovitel pro projekt Regenerace brownfields rozšíření výukového areálu Bělský les. Realizace by měla začít už příští měsíc.

„Projekt řeší odstranění všech nepoužívaných a zdevastovaných technických prvků v areálu. Zejména se jedná o asfaltové a betonové areálové kominice, betonové a asfaltové zpevněné plochy, značky, ocelové prvky, betonové základové konstrukce a kanalizační šachty. Účelem stavby je příprava území pro jeho převod na lesopark s rozšířenou naučnou funkcí," přiblížila tisková mluvčí magistrátu.

Výhledy do budoucna zde navrhují rekreační využití, které je logickým krokem pro prostor, jenž se nachází v blízkosti rozsáhlých sídlišť dvou městských částí.

„O proměnu Bělského lesa usilujeme už několik let, bohužel pokaždé jsme narazili na majetkové spory, protože pouze malá část území patří našemu obvodu. Proto současné aktivity, konkrétně rozšíření výukového areálu, jen vítáme," sdělil Deníku mluvčí Ostravy-Jihu Michael Kutty. Zároveň vysvětlil, že objekty bývalého vojenského prostoru jsou opuštěné a nevyužité, a v posledních letech se tak často stávají terčem bezdomovců. „Bělský les uprostřed města je svým způsobem unikátním územím a k rekreaci jej využívá spousta obyvatel našeho obvodu, takže regenerace tohoto brownfieldu je pro nás jistě pozitivní zpráva," uzavřel Kutty.

Plány by do praxe měly být uvedeny v polovině příštího roku.