Zatím je to na mrtvém bodě, protože dosud není vyřešena příjezdová cesta. Panuje spor mezi městem a pozemkovým úřadem, jestli byla správně převedena na město. Ostrava tvrdí, že ano, pozemkový úřad oponuje, že by cesta měla patřit státu. Na tomto nyní privatizace statku stojí. Dokud se záležitost nevyřeší, situace se nepohne. Možná to skončí až u soudu a než ten rozhodne… V letošním roce se statek určitě nevyřeší. Termíny radši už nezmiňuju, trvá to už dlouho.

Povedl se ale jiný, dílčí závazek, který si Lhotka v loňském roce dala, dětské hřiště.
Ano, to je postavené, lidé si to hodně pochvalují, a to i z okolních vesnic, zejména Hošťálkovic, kde sice také mají nové hřiště, ale přesto mi lidé volali a chválili si ho. Jediným nedostatkem údajně byly slunečníky nad posezením, které jsme doplnili, ale je to návětrná strana, takže občas se některé polámou. Pořádné hřiště tu chybělo. Taky hrací prvky vyšly na milion korun. Máme tam i dětskou „lanovku“ v délce téměř čtyřicet metrů, což je pro děti velká atrakce.

xx

Jaké další plány se daly ve Lhotce do pohybu?
Podařilo se také díky financím z města opravit opěrnou zeď na fotbalovém hřišti, která byla v dezolátním stavu, a vybudovat novou zeď za jednou z branek. Doufejme, že v letošním stihneme i zábranu za druhou brankou, což by mělo stát taky určitě alespoň půl milionu. Hlavně je však potěšitelné, že jsme opět díky městu získali finanční prostředky na rekonstrukci budovy základní školy naší Základní a mateřské školy.

Jak rozsáhlá je to rekonstrukce?
Pro letošek je v plánu první etapa, v příštím roce druhá. Je to investice v objemu asi čtyřicet milionů korun, která obsahuje přístavbu šaten, rozšíření jídelny, novou sborovnu a družinu v podobě rozšíření půdních prostor, kde vznikne nové patro. Škola bude v podstatě zbrusu nová. Vchod bude z jiné strany, budova bude vypadat jinak.

Jaký bude chod školy během prací?
Nelze samozřejmě školu zavřít úplně, takže práce budou probíhat hlavně od června do září, přičemž gró je ta demoliční část rekonstrukce a přístavba patra, aby v září děti mohly nastoupit. Poté už se dá pracovat vevnitř. Přístavba šaten, jídelny a nový vchod jsou na programu v následujícím roce o prázdninách. Zkrátka aby nebyl narušen chod školy. Hlučné práce jako vrtání a bourání by firma měla dělat odpoledních hodinách, kdy už neprobíhá výuka, aby to nezasáhlo do chodu školy. Po rekonstrukci bude mít zcela nové parametry.

xx

Jde o rozšíření školy pro stávající děti, nebo se počítá i s navýšením kapacity školy?
Ve škole máme první až pátý ročník, přičemž jsme pro ně měli jen čtyři třídy. Přibude jedna třída využitelná jako počítačová učebna, vznikne i družina, která dosud byla v klasické učební třídě. Kapacita školy je devadesát žáků, přičemž nyní máme kolem šedesáti. Takže kapacitu školy zvyšovat potřeba není, ale zázemí neodpovídalo ani stávajícímu počtu dětí. Do jídelny se muselo chodit natřikrát, šatny byly nevyhovující, bude to skutečně jako nová škola.

Stísněné prostory máte i na úřadě, ten je také v plánu?
Dokonce už děláme projektovou dokumentaci až po stavební povolení. Stávající budova se propojí s přilehlými garážemi a v přístavbě by měly vzniknout tři další kanceláře pro stavební, finanční a sociální záležitosti a zázemí pro čekající návštěvníky úřadu včetně toalet. V patře stávající budovy zůstane jen tajemník a starosta, ze spodních místností se udělá zasedačka a zbylé kanceláře budou v přístavbě. Je to už léta nevyhovující stará budova, finance na to ale budou až v dalším roce nebo letech.

Otázka pro opozici

Ptázka pro opozičního zastupitele Ostravy-Lhotky Michaela Viščora (ČSSD): Jste spokojen s rozvojem, jakým Lhotka prochází, nebo byste něco změnil?
Určitě jsem spokojen s rozvojem Lhotky. Za poslední roky se tady udělala spousta skvělé práce, postavila se sportovní hala, máme závlahu na hřišti, nyní starosta sehnal peníze i na renovaci školy s přístavbou, navíc do budoucna je v plánu i reorganizace zázemí našeho úřadu. Také zdejší podnikatelé do Lhotky výrazně investují, například se vybudoval skvělý golfový areál. Myslím si, že jestli není Lhotka výborná adresa k bydlení, tak velice slušná rozhodně ano. A to i co se týče dostupnosti do centra města.