Základní škola V Zálomu v Ostravě-Zábřehu byla k poslednímu červencovému dni loňského roku uzavřena. Nejen lidé, kteří v okolí bývalé školy žijí, ale také rodiče, jejichž děti do školy docházely, měli obavy, že z opuštěné budovy vyroste herna nebo ještě hůř ubytovna.

Deník už v prosinci informoval, že nic takového se nestalo a v opuštěném objektu je jednak archiv městského obvodu a jednak středisko volného času. V současné době přibyli další instituce, které v budově bývalé základky sídlí.

„Objekt je v podstatě stoprocentně obsazen, je využíván jako vzdělávací zařízení, k rozvoji kultury a sportu a naplňuje funkci využití volného času pro širokou veřejnost," vyjmenoval místostarosta Jihu Radim Miklas. Největší prostory zaujímá Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, které zde zřídilo druhou ze svých poboček na území obvodu. Děti mohou navštěvovat kluby a kroužky nejrůznějšího zaměření jako jsou například deskové hry, Z klub, hravá odpoledne pro předškoláky, florbal, kondiční cvičení, stolní tenis, tai-chi, moderní tanec, výtvarný kroužek či angličtinu.

V objektu dále sídlí centrální spisovna ÚMOb Ostrava-Jih, Křesťanské centrum Ostrava a nově také občanské sdružení Cirkus trochu jinak, které pro zájemce připravuje širokou nabídku nejrůznějších vystoupení.

„Navíc ještě probíhají jednání s Knihovnou města Ostravy, která zde do budoucna plánuje otevřít jednu ze svých poboček na území obvodu," přiblížil Miklas. Podle místostarosty byl hlavním důvodem pro zrušení školy V Zálomu klesající počet žáků a finanční nákladnost na provoz.

Devadesát procent žáků, kteří Základní školu V Zálomu navštěvovali, dochází do základky v ulici Horymírova, která je vzdálená necelých tři sta metrů.

„V Ostravě je zaplněnost škol zhruba mezi padesáti a šedesáti procenty. Navíc hodně lidí z Ostravy odchází a nejvíce je to patrné na Jihu. Za posledních deset let takto odešlo necelých osm tisíc obyvatel. Také se poslední dobou rozmáhá trend, že rodiče dávají děti do soukromých nebo vzdálenějších škol mimo obvod. Proto jsme museli školu V Zálomu zrušit," řekl již dříve Deníku místostarosta.