Investiční akce "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská" si v první etapě oprav od 14. dubna do září 2020 vyžádá úplnou uzavírku části ulice Moravská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Česká po křižovatku s ulicí Mozartova.

Oficiální objízdné trasy jsou stanoveny po místních komunikacích ulic Závodní, Edisonova, eventuálně po ulicích Letecká, Zlepšovatelů.

Investorem této akce je statutární město Ostrava, zhotovitelem společnost STASPO, spol. s r.o. Rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem v chodníku i vozovce ulice Moravská.