Odpolední špička na Rudné bývá zpravidla peklo. V Praze či jiných větších městech v okolních zemích by sice pro stanovení hranice pekla měli jinou stupnici, přesto řidiči dokážou Rudnou nehezky zašpuntovat. To však kupodivu není stávající případ.

Přestože se v pondělí silnice, kterou obvykle projede 34 tisíc aut denně, na dva roky zúžila na polovinu, řidiči zatím komplikace nepociťují. Platilo to o pondělním odpoledni, úterním poledni a znovu i odpolední špičce. Pokaždé je průjezd takřka bezproblémový, naopak v určitých momentech dokonce plynulejší než dřív.

Takto vypadal první den uzavírky:

Mohou za to i samotní motoristé, kteří začali zodpovědně využívat objízdné trasy, přestože „befelem“ to dostala pouze auta nad 3,5 tuny.

Dvě objízdné trasy

„Není zcela standardní zřídit hned dvě oficiální objízdné trasy, ale zhotovitel k tomuto kroku přistoupil, aby se doprava nekumulovala na jednom místě,“ řekl už na konci minulého týdne Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal a ukázalo se, že opatření pomohlo.

Pár minut na objízdné traseNa mysli měl 11,5 kilometru dlouhou objížďku po Místecké a Mariánskohorské ulici a také 20,5 kilometru dlouhou objížďku po Bohumínské ulici a dále po dálnici. Objížďka po Mariánskohorské přitom v úseku Rudná x Místecká – Rudná x Plzeňská, jak Deník vyzkoušel, trvá i ve špičce při dodržení všech silničních předpisů pouze 15 minut s malým špuntem při zúžení Místecké ulice v Cihelní, přičemž polovinu tohoto času by řidiči stejně strávili v hustém provozu v omezeném úseku na Rudné, kde už jsou v plném proudu přípravné práce před samotnou demolicí mostů.

Mosty v Rudné ulici mezi ostravským městským stadionem a vlakovým nádražím Ostrava-Vítkovice čeká bourání a následná výstavba nových pilířů, 15. listopadu 2021.
Staveniště Rudná: práce začaly, co znamená demolice mostů pro 34 tisíc aut denně

Vždyť i 3,5kilometrový úsek od Fajrontu po křižovatku se Závodní ulicí, který obvykle ve špičce značí spíše popojíždění vozidel, lze nyní zdolat za pouhých deset minut.

Omezení začínají za Hornbachem v úrovní supermarketu Penny, kde s velkým předstihem dochází ke zúžení provozu směrem na Porubu do jednoho jízdního pruhu (přibližně se stejným předstihem i v opačném směru).

Zkratkové objížďky

Vyjma oficiálních objízdných tras řidiči v lehce zvýšené míře využívají také neoficiální a kratší trasy po Ruské ulici (zejména ve směru na Porubu) a po Moravské ulici (zejména směrem na Český Těšín).

Do Ruské ulice však vozidla nad 3,5 tuny mají vjezd rovněž zakázaný. Ojediněle se ale najdou i tranzity, zejména se zahraničními poznávacími značkami, které zákazů nedbají ani na Rudné.Někteří řidiči ony „neoficiální“ objížďky využívají pravidelně, jiní nečekali na uzavírku a na tyto i oficiální objízdné trasy se začali vydávat už s předstihem. Mnohdy až zbytečným.

Lidské kosterní ostatky se našly v pondělí 10. ledna 2022 v odpoledních hodinách poblíž ulice Plzeňská v Ostravě, konkrétně mezi Novou Bělou a Dubinou.
V Ostravě se našla lidská kostra, policie zjišťuje, zda šlo o bezdomovce

„Cože? To se zavírá až teď? Já už se Rudné vyhýbám měsíc,“ uvedla v minulých dnech v diskuzi Deníku jedna z řidiček, která začátek prosincových přípravných prací brala jako signál k vyhnutí se Rudné, přestože byla podána informace o dopravních omezeních až od poloviny ledna.

Samotné práce druhý den po uzavření mostu směrem na Porubu pokračují seřezáváním stožárů veřejného osvětlení na mostní krajnici. Omezení mají trvat dva roky, po které budou postupně zbourány a znovu postaveny mosty v obou směrech.