Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací.

Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. Tato perioda je považována za přijatelné období, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Bez solidních dat se neobejdou hasiči, podnikatelé ani domovy seniorů

Velkou výzvou napříč celou Českou republikou bude v následujících letech stárnutí obyvatelstva. Podle zpracované projekce se do konce roku 2070 počet obyvatel Moravskoslezského kraje sníží ze současných 1,2 milionu přibližně o 320 tisíc na 883 tisíc. Současně s tím se bude postupně zvyšovat průměrný věk obyvatel kraje.

„Jestliže v současnosti činí průměrný věk obyvatel Moravskoslezského kraje téměř 43 let, za půl století se přiblíží k hranici 49 let. Populace v kraji tak bude patřit mezi nejstarší v rámci Česka,“ konstatuje Hana Gurecká, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Jak populace stárne, stoupá i počet osob se zdravotními omezeními, a zákonitě tak roste potřeba kvalitní sítě zdravotní a sociální péče. Kraj se tak na základě přesných statistických dat bude moci dopředu připravit na to, aby v následujících letech zajistil svým občanům dostatek nemocničních lůžek nebo potřebný rozsah doprovodných sociálních služeb.

Stejně jako minulá sčítání, i to letošní se týká nejen lidí, ale i bytů a domů. Údaje o budovách jsou cenné i pro členy Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Při výjezdu tak mají k dispozici informace o materiálu nosných zdí, počtu nadzemních podlaží a samozřejmě i o počtu obyvatel.

Také soukromý sektor se bez dat ze sčítání lidu, domů a bytů neobejde. Zaměstnavatelé díky sčítání mohou lépe odhadnout, zda a kde budou mít do budoucna kvalifikované zaměstnance, stavební firmy získají představu o tom, pro jaký typ rekonstrukcí je v jejich regionu větší potenciál, a dodavatelé služeb mohou lépe poznat své zákazníky a nabídnout jim lepší servis.

„Z dat Českého statistického úřadu často čerpáme informace pro ověření správnosti našich kroků z hlediska umístění nových míst pro půjčení kol, rozšíření našeho systému do dalších měst, eliminování vandalismu či optimálního přiblížení pro některé cílové skupiny,“ říká Lukáš Luňák z Nextbike, jehož systém sdílení kol funguje už v patnácti ostravských obvodech.

Nedávno se bikesharing rozšířil i do Opavy. I zdejší organizovaní cyklisté využívají data ze sčítání lidu, jako třeba údaje o dojížďce a vyjížďce do zaměstnání a školy podle typu dopravního prostředku nebo frekvence dojížďky a vyjížďky za město. To jim pomáhá získat argumenty pro vyjednávání další podpory cyklistiky ve městě.

Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.