„Chceme nahlas říci DĚKUJEME. Každoročně využíváme příležitosti, abychom upozornili na výjimečné firmy, obce a další subjekty, které jsou plnohodnotnou součástí naší společnosti, zajímají se o ni, není jim lhostejné, co se v ní děje, snaží se přispět k tomu, aby se rozvíjela a nabízela našim občanům nejrůznější možnosti. Společenská odpovědnost by měla být nedílnou součástí firemní, ale i životní filozofie nás všech. Zájem o okolí a přijetí zodpovědnosti získalo během pandemie v posledních dvou letech nové rozměry. I proto letos naše oceňování nechceme a nesmíme vynechat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že krajský úřad přijímá přihlášky do soutěže i nominace do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje až do konce března 2022.

Slavnostní vyhlášení je plánováno na letošní květen. Hodnotící komise bude u přihlášených subjektů posuzovat řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměří se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin nebo například handicapovaných osob.

„Během slavnostního večera také udělíme titul Osobnost Moravskoslezského kraje. Budeme rádi, když nám budou lidé posílat své tipy. Nemusí se jednat o celebrity, ocenit chceme někoho, kdo je důležitý pro náš kraj, jeho rozvoj nebo pro lidi, kteří zde žijí. Vloni se naší osobností stala spisovatelka Karin Lednická, která svými romány Šikmý kostel proslavila pohornickou oblast Karvinska a upozornila na zajímavou historii tohoto místa. Jsem zvědavý, koho nám lidé nanominují letos,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a doplnil, že i letos bude uděleno Ocenění dobrovolník BoSmePartyja.

„Dobrovolnictví je jedním z důležitých projevů společenské odpovědnosti. V nejtěžším období pandemie jsme jej podpořili kampaní BoSmePartyja, díky které v našem kraji přibylo lidí, kteří jsou ochotní nezištně pomáhat seniorům, klientům sociálních zařízení a dalším potřebným. Dobrovolníka jsme vloni ocenili poprvé, věřím, že tak vznikla tradice, která dobrovolnictví podpoří a upozorní na něj. Cena samozřejmě děkuje nejen jedné konkrétní osobě, má být poděkováním všem, kteří se do dobrovolnictví zapojili,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Doplnil, že nominace v této soutěži mají zasílat organizace, ve kterých dobrovolníci působí, a ADRA. Toto ocenění totiž kraj vyhlašuje společně s Regionálním dobrovolnickým centrem. Přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost mohou subjekty Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje posílat emailem na adresu lada.zemanova@msk.cz nebo datovou schránkou kraje.

Do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje mohou lidé zasílat nominace pomocí formuláře, který najdou v regionálním tisku. Vyplněný formulář mohou zaslat poštou na adresu Krajského úřadu MSK nebo naskenovaný e-mailem na adresu osobnost@msk.cz. Nominovat lze také elektronicky, na stránkách kraje je k dispozici elektronický formulář.

Kategorie Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost:

podnikatelské subjekty (firmy):

· do 50 zaměstnanců,

· do 250 zaměstnanců,

· nad 250 zaměstnanců,

organizace veřejného sektoru:

· do 50 zaměstnanců,

· nad 50 zaměstnanců,

obce:

· obce s rozšířenou působností,

· ostatní obce

mikropodniky, živnostníci a spolky