Bývaly to prostory sloužící k zaparkování osobního auta nebo k uskladnění nadbytečných věcí. Po letech se z nich staly jen chátrající objekty, se kterými si jejich majitelé nevědí rady.

Mohou za to zloději, vandalové a lidé bez domova, kteří se do nich snaží vloupat nebo je jinak poškodit, ale i jejich majitelé, kteří jsou v mnoha případech už v důchodovém věku.

Nemovitosti tak dospěly do stavu, kdy jsou prakticky neprodejné, ale na druhé straně je jejich demolice příliš nákladná.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se proto rozhodl v minulém roce nabídnout garážníkům pomocnou ruku. Výsledkem je téměř dvě stě zdemolovaných garáží za období jednoho roku.

„V rámci výběrového řízení jsme vybrali stavební firmu, která garáže za velmi přijatelných finančních podmínek pro každého zájemce zbourala," přiblížila mluvčí radnice centrálního obvodu Jana Pondělíčková.

Cena jedné demolice byla vyčíslena na deset tisíc korun. „Evidujeme celkem 179 odstraněných garáží k datu 9. února 2015," uvedl vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků Jiří Kozelský s tím, že veškeré náklady na demolici hradili sami garážníci. „Městský obvod pouze zprostředkoval setkání majitelů nemovitostí se zástupcem společnosti, která v poptávkovém šetření nabídla za odstranění garáže nejnižší cenu. Nevznikly mu tedy žádné náklady," dodal inženýr Kozelský.

Garáží, které jsou v havarijním stavu, však v Moravské Ostravě a Přívoze neubývá. „Postupně se sice daří stav těchto lokalit zlepšovat, ale například v Rovné ulici, kde byly všechny garáže v minulém roce opraveny, došlo nově k řádění vandalů a téměř všechny tamní garáže jsou v této chvíli silně poškozeny," popsal vedoucí stavebního odboru a dodal, že tento nešvar je také jedním z důvodů, proč vlastník většiny garáží v blízké lokalitě ulice Křišťanovy přistoupil k demolici svých nemovitostí dříve, než budou vandaly také zdevastovány.