Reagovala tak na doplněnou dokumentaci procesu EIA, jejíž původní podoba byla SUEZu po minulém veřejném projednávání vrácena k přepracování.

Ani upravená verze dokumentace však podle vedení dotčeného obvodu nepřinesla dostačující argumenty pro otevření další spalovny tohoto typu v Ostravě. (zm)