"V těchto dnech si připomínáme rok od invaze Ruska na území Ukrajiny. Konflikt zvedl velkou vlnu lidí, zejména matek s dětmi, které hledaly útočiště v okolních zemích, mezi nimi také v České republice. Jednou ze vstupních bran byla tedy i Ostrava. Město od samotných začátků solidárně pomáhalo jak uprchlíkům, tak na Ukrajině," komentoval výročí mluvčí města Ostravy Petr Havránek a v tiskové zprávě níže připomněl několik číselných údajů.

V přiložené fotogalerii výše si můžete připomenout, jak vypadala demonstrace proti vpádu ruských vojsk na Ukrajinu loni v Ostravě.

Srpen 1968 na severní Moravě a ve Slezsku: demonstrace, zaťaté pěsti a nadávky
Běž domů Ivane! Podívejte se, kam o víkendu na Ostravsku a v MS kraji

„Rád bych touto cestou poděkoval všem Ostravanům, kteří se na pomoci těžce zkoušeným ukrajinským občanům podíleli. Na připomínku roku od zahájení invaze se po dvě noci, z 23. na 24. a také z 24. na 25. února rozsvítí radniční věž a Sýkorův most v ukrajinských barvách. Na radnici bude také 24. února vlát ukrajinská vlajka. Dáváme tím symbolicky najevo svou stálou podporu,“ vyjádřil se již včera také primátor Ostravy Tomáš Macura.

Akce v Pantu

V Centru PANT bude promítán film Dům z třísek pojednávající o tom, kterak válka na východě Ukrajiny rozdělila rodiny a probudila v řadě lidí jejich stinné stránky i závislosti. Děti, o které se vlastní rodiče v této situaci nedokážou či nechtějí postarat, teď v ústavu nedaleko bojové linie čekají na rozhodnutí o svém dalším osudu. Film naplno odkrývá důsledky rodičovského selhání, které děti nutí dělat dospělá rozhodnutí. Působivý dokument sleduje příběhy ztělesňující úplné popření hlavních atributů dětství, zároveň však vykresluje sílu vztahů s vychovatelkami a pouta vznikající mezi dětmi s traumatickou rodinnou zkušeností.

Promítání dokumentu Dům z třísek proběhne v pátek 24. února od 19 hodin v Centru PANT v ulici Čs. legií v Ostravě.

Biskup Martin David sloužil mši za padlé, raněné a ukončení války v kostele ve Staré Bělé i s ukrajinskými rodinami. Na faře se pak setkal s ukrajinskými rodinami, 19. února 2023, Ostrava-Stará Bělá.
OBRAZEM: Rok ve válce. Ukrajinské rodiny se v Ostravě modlily za padlé a raněné

Diskuse na téma „Ukrajina. Rok poté“

S ukrajinistkou Lenkou Víchovou specializující se na soudobé dějiny Ukrajiny (pracuje v organizaci Team 4 Ukraine a pro Ukrajinský portál) a politickým geografem Vincencem Kopečkem (působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity), jenž je odborníkem na postsovětský prostor, můžete hovořit o aktuální situaci na Ukrajině, české i mezinárodní pomoci.

Důraz bude kladen také na vnitropolitickou a společenskou situaci v posledních deseti letech, historické a geopolitické souvislosti. Lenka Víchová je redaktorka časopisu Ukrajinský žurnál, dramaturgyně festivalu Týden ukrajinského filmu a působí rovněž v České asociaci ukrajinistů. Na Ukrajině má Lenka Víchová řadu přátel a spolupracovníků, jezdí tam dlouhé roky. Válka ji, stejně jako její přátele, silně zasáhla.

Diskuse se uskuteční v pondělí 27. února od 19 hodin v Centru PANT.

Adra, ukrajinské dobrovolnice Alla a Marria.
Vděčné Ukrajinky se revanšují Ostravanům, jejich příběhy dojímají

Rok poté

Debata s Miroslavem Karasem, ředitelem České televize Ostrava, o jeho pohledu z pozice bývalého dlouholetého zpravodaje ČT v Rusku na největší válečný konflikt v Evropě od roku 1945, jaké jsou možné alternativy dalšího vývoje a kde leží kořeny těchto tragických událostí.

Debata s Miroslavem Karasem se koná ve středu 8. března v 19 hodin v kavárně & bistru V Zahradní (Zahradní 4, Moravská Ostrava a Přívoz).

Zdroj: Youtube

Venkovní výstava fotografií

Jedním z cílů ruské agrese je i zničení ukrajinské kultury a národního dědictví, které svědčí o příslušnosti Ukrajiny do středovýchodní Evropy. Symbolem se hned v prvních dnech války stala zkáza Vlastivědného muzea v Ivankově, jež uchovávalo díla lidové malířky a přední představitelky naivního umění Marie Prymačenko (1918–1997).

Zdroj: Youtube

Na barbarskou snahu zničit odkaz této malířky zareagovalo mimo jiné Národní centrum kultury ve Varšavě, které připravilo výstavu digitalizovaných obrazů Prymačenko a prezentovalo ji během posledních měsíců na řadě míst v Polsku i po celém světě. Venkovní výstavu tvoří fotografie jedenácti obrazů, jež vznikly v letech 1936–1988 a představují neobyčejně pestrý svět plný fantazie, který oživují podivní tvorové, zvířata, rostlinné motivy, ale i pohádkově pojaté výjevy ze života.

Expozice se uskuteční od 24. února do 17. března na chodníku od Divadla loutek na Černé louce před Pavilonem A.

K tématu

Centrum PANT je kulturní a vzdělávací prostor v centru Ostravy věnující se nedávné historii a aktuálním společenským otázkám. Konají se zde přednášky, projekce, autorská čtení, debaty, setkávají se zde lidé různého profesního zaměření. Centrum PANT úzce spolupracuje s oběma ostravskými univerzitami a obdobně zaměřenými organizacemi z celého Česka. Vzniklo na přelomu let 2016/2017 jako veřejně prospěšný projekt spolku PANT, který mimo jiné provozuje vzdělávací portál Moderní dějiny.cz. Součástí Centra PANT je také celodenně otevřená kavárna a malé knihkupectví.

AKTIVITY V OSTRAVĚ
Počet registrovaných. Uprchlíci se registrovali v krajském KACPU, pro které Ostrava dala k dispozici budovu na Černé louce. V Ostravě bylo během roku 2022 (k 31.12.) registrováno 25 379 osob. K 17. únoru 2023 se zaregistrovalo při žádosti o dočasnou ochranu od začátku válečného konfliktu na UA celkem 8 385 osob, které do registrace uvedly adresu pobytu na území města Ostrava.

Ubytování. Město se přes počáteční silný nápor, kdy hrozila situace, že budeme muset uprchlíky ubytovávat v tělocvičnách, sokolovnách a dalších podobných nouzových prostorách, s touto výzvou vyrovnalo. V současné době je již ubytování poskytováno v ubytovnách, penzionech – ale hlavně v bytech. Máme informace o tom, že mnoho uprchlíků zajistilo si práci a v podstatě začali žít běžný život. Ve spolupráci s ubytovateli a sociálními pracovníky se jim město snaží být maximálně nápomocno zapojit se do normálního života.

Školy a děti. Téměř ve všech základních a mateřských školách na území města Ostravy jsou začleněny ukrajinské děti. Snahou města bylo co nejdříve tyto děti integrovat do běžných tříd. V Ostravě je také 5 určených škol pro jazykovou přípravu, kde intenzivně probíhá výuka českého jazyka i pro žáky z ostatních škol. V některých školách pracují již i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci z Ukrajiny. Počet ukrajinských dětí na základní školách je celkem 620, v mateřských školách 160. Město Ostrava i samotné školy se zapojily do různých výzev v rámci MŠMT, MPSV, MV k získání finančních prostředků na doučování těchto dětí, příměstské tábory v rámci adaptačních aktivit, volnočasové, sportovní aktivity atd. Na jednotlivých školách fungují školní poradenská pracoviště a jejich odborníci z řad školních psychologů, sociálních pedagogů, speciálních pedagogů atd. jsou schopni v případě potřeby a nějakých problémů, které se vyskytují nejen u ukrajinských, ale také českých dětí dle aktuálních potřeb řešit. Tento systém se víceméně již zcela zaběhl.

Sběrné místo. Ostrava hned v únoru 2022 zřídila na Wattově ulici sběrné místo pomoci Ukrajině, na které sváželi předměty materiální pomoci nejen obyvatelé Ostravy, ale také lidé ze širokého

*Zdroj: Město Ostrava