Prevence znamená předcházení, ve školách jde o předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování dosud nevyskytlo. Jedná se například o užití návykových látek u dětí a mládeže, které dosud nebyly s drogou v kontaktu, případně tento první styk co nejvíce oddalovat.

RENARKON pomáhá v regionu lidem se závislostmi nadále, jen s minimálně dvoumetrovým odstupem a dalšími opatřeními přijatými proti šíření koronaviru.
Ani koronavir drogy v ulicích Ostravy nezastaví, stříkačky se mění stále

Záměrem center primární prevence, jakožto odborných služeb, je předcházení vzniku nežádoucích jevů, které jsou zejména u dětí a mládeže výrazným sociálním nebo zdravotním rizikem. Cílem je podpořit jejich zdravý životní styl, vzájemné mezilidské vztahy a snížit atraktivitu drog.

Preventivní programy jsou určené dětem všech typů škol a jsou cílené. Snaží se zachytit nejrůznější formy rizikového chování, jako jsou nejen drogy, ale také gambling, sexuální rizikové chování, spektrum poruch příjmů potravy, nebezpečí sekt, vliv médií, šikana, kyberšikana a podobně.

 ZŠ Václavovice. Beseda Renarkonu ve 4. třídě na téma ,,Vzájemné spolupráce a tolerance“.Zdroj: Archiv Renarkonu

„Nabídka takových služeb probíhá formou besed, prožitkových programů, diskusí a her, a to přímo v prostorách škol v jednotlivých třídách. Jedním z takových center, které tyto aktivity realizuje, je Centrum primární prevence společnosti Renarkon, o.p.s. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, dále snižovat atraktivitu drog u dětí a mladých lidí, případně oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivně ovlivňovat klima třídy a být nápomocní při formování vhodných postojů. Prevenci realizujeme v celém Moravskoslezském kraji ve všech typech škol,“ říká Tomáš Waloszek, vedoucí centra primární prevence Renarkon.

Čechů, kteří mají problémy s alkoholem, přibývá.
Alkohol, tabák, drogy i mobily, 12 tisíc lidí se nám svěřilo se závislostmi

Současná situace v souvislosti s COVID-19 je samozřejmě pro všechny náročná a na řadu dětí může působit výrazně rizikově, k prevenci o to více vybízí. Udržovat kontakt s dětmi a mládeži online je momentálně docela složité, vzhledem k určitým cílovým skupinám o to více, že k internetu mají pouze omezený přístup.

„Největší tíha preventivního působení nyní spočívá především na rodičích. Připojme tak apel větší všímavosti vůči našim potomkům. Centrum primární prevence Renarkon se snaží stále aktivně komunikovat nejen s rodiči, ale také školami, školními metodiky prevence, dále informovat školy o možnostech programů primární prevence a jejich významu a poskytovat poradenství,“ dodává Tomáš Waloszek.

Na jeho osobu můžete směřovat jakékoliv dotazy týkající se rizikového chování dětí a mládeže, se svým týmem může rovněž uspořádat besedu na jakékoliv téma rizikového chování či sociálně-patologického jevu.