I když svoz a likvidace odpadu stojí obce stále více peněz, poplatek za ně se v Ostravě v příštím roce nezvýší. Hlavně z administrativních důvodů se zatím nevyplatí jeho výši zvednout. Každý obyvatel Ostravy nyní platí 498 korun ročně, podle zákona ale mohou obce vybírat maximálně pětistovku.

Tuto částku na rozdíl od předcházejících let budou Ostravané muset zaplatit jednorázově, k 30. červnu. I letos byla splatnost poplatku jednorázová. Vedoucí odboru financí a rozpočtu ostravského magistrátu Lukáš Jančálek uvedl, že část poplatníků nebyla na nová pravidla zvyklá a platby zasílají i nyní, tedy po období splatnosti. „Se závěrečným hodnocením úspěšnosti je třeba vyčkat do konce roku po obdržení všech plateb. V každém případě jednorázová změna splatnosti poplatku přinesla úspory na nákladech za rozesílání složenek a navádění plateb do SIPO dvakrát ročně. Byl získán také časový prostor pro činnosti spojené s vymáháním nedoplatků,“ řekl Jančálek.

Dodal, že úředníci sledují pohledávky za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „Předpokládáme, že nárůst nebude převyšovat částku loňského roku; přesné údaje budou známy po připsání všech plateb poplatníků, kteří stále hradí jak platby běžného roku, tak své nedoplatky,“ konstatoval Jančálek.

Když se v roce 2002 začínal poplatek za odpad vybírat, dlužili Ostravané městu okolo patnácti milionů korun, částka se každoročně zvyšovala. „Jen za loňský rok dluh Ostravanů za odpad narostl o zhruba 9,3 milionu korun na celkových 98 milionů korun,“ uváděl před časem exnáměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Představitelé Ostravy chtějí dlužné peníze zpátky. Proto zaměstnali městského exekutora a na vymáhání dluhů pracuje celé exekuční oddělení. „Činnost městského exekutora je přínosná hlavně jeho osobním kontaktem s dlužníky – prací v terénu, kde navštěvuje občany, kteří si zpravidla platební výměry nepřebíraj, a tím nemají povědomí o svých dluzích. U mnohých se poté daří nedoplatky úspěšně vymáhat, případně si uzavírají splátkový kalendář,“ zhodnotil Jančálek.

Náklady na systém nakládání s odpady ve městě se pohybují kolem 180 milionů korun ročně, kdyby všichni Ostravané zaplatili poplatky tak, jak mají, vybralo by se kolem 155 milionů. Rozdíl musí doplácet město.