„Demoliční práce postupují relativně rychle. V těchto minutách už je možná celý objekt sundán k zemi,“ řekla ve čtvrtek náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. V následujících týdnech budou dělníci z místa vyvážet zbylý stavební materiál.

Vyčištěný prostor bude následně zasypán zeminou a vyrovnán. Přes část území povede nová komunikace Pivovarská. Zbytek bude zatravněn a dotvořen jako součást areálu Černá louka nebo v budoucnosti zastavěn budovami.

V areálu společnosti Vítkovice Steel probíhají dokončovací práce na demolici ocelárny zavřené v roce 2015 kvůli zpřísňování ekologických limitů, 21. července 2021 v Ostravě.
OBRAZEM: Zpečetění osudu Nové ocelárny. Demolice v Ostravě-Vítkovicích končí

Plocha bude zároveň využívána i ke snazšímu dovážení materiálu na stavby, které jsou v jejím okolí. Převážně na výstavbu nového bytového komplexu Nové Lauby. „Abychom se nepřibližovali okolním bytovým domům, využijeme území po zdemolovaném pavilonu,“ vysvětlila Bajgarová.

Velká budova bez sklepení o rozměrech zhruba 53 x 19 metrů šla k zemi hned z několik důvodů. Jednak se nacházela na rozvojovém území, které vyžaduje novou infrastrukturu, a byla v kolizi s výstavbou komunikace. Další příčinou byl špatný technický stav objektu.

Hlavní demoliční práce započaly na začátku července. Pavilon se zatím daří rozebírat rychleji, než se původně očekávalo. „Předpokládáme, že do konce prázdnin už bude ten prostor definitivně vyčištěný,“ dodala Bajgarová.