Obsahovalo totiž výzvu k zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 840 000 korun za to, že Jozef Bardík nezanesl při převodu čtyř činžáků v lokalitě Červený kříž na sestru Lenku do smlouvy veškeré náležitosti.

„Konkrétně závazek, že po dobu předkupního práva nesmí nemovitosti sloužit jako ubytovny ani jiné ubytovací a bytové prostory takového charakteru,“ řekl starosta Mariánských Hor a Hulváků Partik Hujdus.

Osada Červený kříž v Mariánských horách, 23. července 2019 v Ostravě.
V ghettu se změnili majitelé domů, radní schválili pokutu!

Pro postih Jozefa Bardíka který se doma na Slovensku stal Začínajícím podnikatelem roku 2018 díky úspěchu se sítí bister Regal Burger hlasovalo celé jindy ne až tak jednotné zastupitelstvo Mariánských Hor a Hulváků. Pokutu schválilo v poměru 14 pro, 0 proti. Úředníci obratem zaslali výzvu k jejímu uhrazení.

Jozef Bardík reagoval dopisem, v němž vyslovil jak překvapení, tak mínění, že postupoval správně. Namítal také, že ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky nic předem neavizoval.

Osada Červený kříž v Mariánských horách, 23. července 2019 v Ostravě.
Úspěšný, ale v Ostravě proklínaný. Co zamýšlí podnikatel s kolonií Červený kříž?

„To jsme skutečně neudělali… ale nevidím v tom problém! Ani on nás neupozornil na to, že místo slibovaných studentů do domů v lokalitě Červený kříž nastěhuje sociálně slabé a problémové jedince, kteří významným způsobem zhorší kvalitu veřejného prostoru i bezpečnostní situaci v blízkém okolí,“ podotkl mariánskohorský starosta.

Radnice každopádně žádala pokutu zaplatit a podnikatel to odmítl. „Ve své reakci vyjadřoval názor, že je výzva neodůvodněná. Touto skutečností se budou zabývat právníci našeho úřadu,“ konstatoval Hujdus s tím, že její výši stanovili na šedesát procent ceny domů stanovené znaleckým posudkem v kupní smlouvě. Červený kříž získal Bardík v roce 2016 – s plány zřídit zde studentské bydlení.

Osada Červený kříž v Mariánských horách, 23. července 2019 v Ostravě.
SERIÁL DENÍKU: Červený kříž má budoucnost, tvrdí vlastník domů v kolonii