Už dnes to mezi Novoveskou a Mariánskohorskou ulicí začíná vypadat jako v lužním (pra)lese. Zaplavená zem zmenšuje zemědělské pozemky uprostřed a na jižním okraji této lokality pod Hulváckým kopcem i na protilehlé straně u dálničního přivaděče k Severnímu spoji D1 se naopak zvětšují bažiny.

KDO ZA TO MŮŽE?

Prý za to může nečištěný příkop potok vycházející z vodárny v Nové Vsi. Na začátku se mu říká Červený kvůli charakteristickému zbarvení železitou vodou. Do řeky Odry se ovšem tentýž tok vlévá už jako Černý, za toto pojmenování vděčí kalům vytékajícím do něj svého času z provozů koksovny či chemičky. Vše je v katastru Nové Vsi… kde považují situaci za patovou! „Je neúnosná.

Podmáčená plocha se rozšiřuje a nejhůře jsou na tom pozemky svěřené nám městem. Parcely tam mají navíc i soukromí vlastníci a ani oni nejsou nadšeni. Červený příkop ale patří Povodí Odry,“ sděluje starosta obvodu Tomáš Lefner.

Kromě problémů s Červeným příkopem poukazuje též na mizerné odvodnění Mariánskohorské ulice a nového nadjezdu na Severní spoj. V zatopeném území se nikdo nepohybuje. Přístup, nemluvě o příjezdu, je komplikovaný, pouze na polích uprostřed hospodaří zemědělci. Existují ale projekty na využití lokality.

„Nikdo zde přitom nedostane povolení postavit příjezd, jelikož je to podmáčené. Na bažině se těžko bude něco stavět,“ uvádí starosta Nové Vsi. A řešení navrhuje jednoduché: Červený příkop vyčistit a poté do něj odvodňovat zaplavené území! Vodárny to budou sotva provádět, není jejich, jen tam z úpravny vypouští…

K TÉMATU

Složité poměry…
…a to majetkoprávního i technického rázu! Tak komentuje situaci kolem Červeného příkopu správce toku, společnost Povodí Odry. „Problematiku odtoků řešíme ve spolupráci s městem, vodárnami a kanalizacemi i státním podnikem DIAMO,“ popisuje mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. V prvé řadě bude třeba odstranit příčinu zanášení této strouhy. Případná opatření, jak Vlčková upozorňuje, budou složitá už časově svou přípravou, nemluvě o náročnosti finanční.