Na této dopravní tepně vdnes vnoci předčasně skončila výluka trolejbusů. Od půlnoci už jezdí linky číslo 102, 103, 104, 105, 108 a 111 podle letních jízdních řádů a je zrušena jejich okružní náhradní doprava. Za linky číslo 102, 108 a 111 budou jezdit náhradní autobusy.

Práce na Českobratrské ulici a výstavba nového mostu vedoucího od centra města k nové křižovatce ulic Varenské, Hornopolní a Českobratrské budou ale komplikovat dopravu vcentru města i nadále, protože stavební práce hned tak brzy neskončí. Vsoučasné době vtěchto místech pokračuje výstavba takzvaného severního mostu. Jeho ukončení se plánuje na podzim příštího roku.

„Paralelně se stavbou tohoto mostu bude dokončena křižovatka ulic Hornopolní, Varenská ve vazbě na tento most. Následně začne probíhat etapa výstavby prodloužené ulice Místecké 1 a 2, to znamená voblasti spodní části pod tímto mostem,“ uvedl jednatel společnosti Koordinátor ODIS RadekFilipczyk.

Suvedením severního mostu do provozu bude převedena doprava zoblasti ulic Místecké a Cihelní do prostor tohoto mostu a bude uvolněna jeho spodní část. Řidiči musejí i nadále počítat sdopravními omezeními.

„Pokud se podaří krajskému úřadu získat prostředky, tak okamžitě po dostavbě této části začne výstavba jižní části toho mostu. To znamená, že budou další uzavírky, ale už ne vtakovém rozsahu, jako vsoučasné době,“ dodal RadekFilipczyk.