„V současnosti probíhají mezi zástupci investora a dodavatele technické přejímky nových prostor a zařízení. Po jejich ukončení bude 19. června zahájeno kolaudační řízení,“ uvedl mluvčí Tchasu Tomáš Svoboda.

Dodal, že nová multifunkční hala nabízí ledovou plochu, tribunu a třípodlažní ubytovnu s restauračním, provozním a sanitárním zařízením. „Ubytovací kapacita je osmdesát lůžek, v přízemí situovaná restaurace s kompletním zázemím pojme až osmdesát hostů. Hala bude sloužit především pro tréninky hokejistů, ale počítá se i s využitím pro jiné sporty a kulturně-společenské akce. Oproti původnímu projektu došlo po dodatku ke smlouvě k realizaci Sport baru, z něhož mají hosté výhled na hrací plochu s chladicím zařízením,“ upřesnil Svoboda.

Multifunkční hala ČEZ Arény má podle smlouvy stát 258,7 milionu korun. Stavbu si u firmy Tchas objednala městská společnost Vítkovice Aréna, která halu zároveň provozuje. Právě kvůli Sport baru se minulé vedení Vítkovic Arény dostalo do sporu s představiteli Ostravy. Objednalo si vícepráce nad rámec původní smlouvy a poté město požádalo o jejich finanční dokrytí. „Požádali jsme o přesné vyčíslení potřebných financí, částka se pohybuje zhruba mezi třiceti až padesáti miliony korun. Pokud zastupitelé rozhodnou, že tyto prostředky mají být uvolněny, stane se tak nejdřív po červnovém jednání zastupitelstva. To by pak město navýšilo základní jmění společnosti Vítkovice Aréna,“ vysvětlil před časem náměstek ostravského primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Peníze navíc potřebné na dostavbu multifunkční haly ČEZ Arény investor akce zřejmě dostane. Radní doporučí zastupitelům, aby uvolnili peníze z přebytku hospodaření. A to i přesto, že ještě nedávno ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD) se svým náměstkem Ženatým svorně tvrdili, že skončila doba, kdy se stavby financované z městského rozpočtu prodražovaly kvůli vícepracím, a společnost Vítkovice Aréna si bude muset finance pro své plány nad rámec smlouvy najít sama.

Obrat vysvětlili tvrzením, že nejde udělat tlustou čáru mezi městem Ostrava a společnostmi, ve kterých má město téměř stoprocentní majetkový podíl. „Město to finančně zatíží, ať už na stavbu dá přímou dotaci, anebo bude chtít po společnosti, aby zbývající část zaplatila sama z peněz z úvěru či leasingu,“ konstatoval Kajnar.

Dozorčí rada společnosti Vítkovice Aréna složená hlavně ze zástupců města nyní také zkoumá, kdo porušil jaký předpis při zadávání zakázek. Jmenovala také nové představenstvo společnosti, v jehož čele nyní stojí samotný primátor Kajnar.