Přestavba dvoru mezi bytovými domy čísla popisného 2377 a 2379 je v plném proudu. Zaměstnanci společnosti Elspol, která má stavební práce na starost, v těchto dnech pokládají zámkovou dlažbu.

Původně zde místní nekoordinovaně parkovali více než dvě desítky svých aut. To by se od konce listopadu však mělo změnit. Díky rekonstrukci vnitrobloku a komunikací ústících do ulic Sadová a Hrušovská, zde bude moci parkovat třiadvacet vozidel.

„Podle informací projektanta původně ve vnitrobloku stávalo sedmnáct automobilů mimo parkovací místa a čtyři vozy na vyznačených parkovacích stáních. Nově zde však bude moci zaparkovat 23 vozidel," uvedla mluvčí městského úřadu Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková s tím, že kromě navýšení počtu parkovacích míst se dvůr dočká nových stanovišť pro kontejnery, nádob na separovaný odpad a sadových úprav.

Vjezd do dvora byl v průběhu posledních dvou měsíců zajištěn pokaždé z jedné strany, stavba si tak prošla dvěma etapami, při kterých byla uzavřena buď příjezdová cesta z ulice Hrušovské, nebo Sadové. Harmonogram průběhu prací je ještě stále na místě vyvěšen tak, aby co nejplynujeji zkoordinoval pohyb chodců a aut ve dvoře. Datum plánovaného ukončení prací je stanoveno na sobotu 22. listopadu.

„Snažíme se jednat se zhotovitelem tak, aby byl dodržel smluvní termín a práce byly dle harmonogramu dodrženy," uzavřela Jana Pondělíčková.