„Nachystány máme potraviny a potravinové balíčky, šatstvo i obuv, základní hygienické vybavení, úvěrové jízdné i nouzový nocleh. S ohledem na situaci na Ostravsku je Charita Ostrava připravena touto nabídkou zabezpečení potřeb uprchlíků reagovat ve chvíli, kdy to bude aktuální. Materiální sbírku šatstva a potravin vyhlášenou pro tyto potřeby nemáme," uvedl vedoucí Útvaru pro vztahy s veřejností Charity Ostrava Dalibor Kraut.

Do 24. září by navíc měla být zřízena speciální internetová stránka registrační web, kde bude mít veřejnost možnost nabídnout uprchlíkům veškerou možnou pomoc od ubytování přes potraviny, oblečení až po dobrovolnictví. Tuto informaci Deníku potvrdil mluvčí Charity České republiky Jan Oulík.

Doprovody z Vyššních Lhot na nádraží, včetně transportů autobusy, zajišťoval v těchto dnech i Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) Frýdek-Místek, jehož členové uprchlíkům ukazovali, kam mají jít, kde si mohou koupit jízdenku. Jednalo se především o informační servis tak, aby byli pohodlně odtransportováni tam, kam chtějí. ČČK jim zajišťoval také základní hygienické potřeby prostřednictvím balíčků.

Sbírku pro uprchlíky zorganizoval také ostravský aktivista Jakub Černý, který na facebooku založil stránku Sbírka pro uprchlíky. Lidé na tento popud mohli na několik sběrných míst v Ostravě nosit nejen oblečení, hračky, ale i trvanlivé potraviny. Část sbírky už putuje do zařízení ve Vyšních Lhotách. „Zapojení do solidárních akcí zvyšuje psychickou pohodu, životní spokojenost a celkově přispívá k psychohygieně i snižování apatie u jednotlivců i celé společnosti," uvedl na sociální síti organizátor sbírky.