„Nabízíme veřejnosti možnost nahlédnout do zázemí a seznámit se s poskytovanými službami v azylových domech, domovech pro seniory, charitním hospici a dalších sociálních a zdravotních službách Charity Ostrava“ zve na připravované dny otevřených dveří ředitel ostravské Charity Martin Pražák. Dny otevřených dveří u příležitosti 28. výročí vzniku Charity Ostrava proběhnou ve středu
13. 2. a čtvrtek 14. 2 2019 v době od 9 do 17 hodin.

Posláním poskytovaných sociálních a zdravotní služeb Charitou Ostrava je profesionální pomoc lidem v obtížných životních situacích.

„Celkem 21 registrovaných služeb zahrnují terénní programy, osobní asistenci, poradenství, nízkoprahová centra, pobytové služby pro seniory i lidi bez domova nebo lůžkovou zdravotní hospicovou péči pro lidi v terminálním stádiu života“ vyjmenovává spektrum charitních služeb ředitel Pražák.

Kromě bezmála čtyřstovek zaměstnanců a externistů se do realizace služeb zapojují také dobrovolníci, kteří mohou najít smysluplné využití svého času v rozhovorech, doprovodech, společenských hrách a dalších aktivitách s klienty služeb. Dobrovolníci jsou organizování ve dvou dobrovolnických centrech, přičemž pro zapojení se do pomoci v Hospici sv. Lukáše jsou zájemci připravováni v odborném kurzu.

Pro lidi, kteří pečují o svého nemocného blízkého v domácím prostředí, Charita Ostrava pravidelně připravuje v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa bezplatný seminář „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Profesionální zdravotní sestry předávají zkušenosti, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování apod. Seminář probíhá vždy jednou měsíčně, aktuální termíny konání jsou
21. 2. a 21. 3. 2019 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše.