„Heřmanický odval je tak velký, že tady máme práci na dalších nejméně deset let,“ tvrdí někdejší báňští úpraváři a horníci zaměstnaní společností Ostravská těžební. Ta na haldě ve správě státního podniku DIAMO provozuje homogenizační linku na třídění takzvané hlušiny.

„Z hornictví jsme tady všichni,“ upřesňuje Radim Grebeň, který má za sebou šestiletou zkušenost v úpravně uhlí Dolu Paskov. V nové práci obsluhuje podobné technologie byť modernější a navržené přímo pro konkrétní podmínky na heřmanické haldě. Provoz je zde už na dvě směny.

„Odešel jsem z Dolu ČSM po pětadvaceti letech s těžkým srdcem, tady se mi ale naskytla možnost zůstat tu až do penze,“ pokračuje Vladimír Dostál.

Ten na linku nastupoval mezi prvními na obsluhu velína, kde má jako na dlani přehled o technologiích k „praní“ 18,5 milionu tun zeminy.

Heřmanická halda totiž obsahuje odpad z více ostravských šachet ukládaný postupně přibližně 150 let. A zhruba sedm procent tvoří uhlí.

„Leží tady od předminulého století, tehdejšími způsoby nebyli úpraváři schopni uhelnou hmotu dokonale vyseparovat,“ vysvětlují zaměstnanci linky.

Fotogalerie: Chlapi ze šachet našli uplatnění na haldě

Ta hodinově zpracovává okolo 250 tun hlušiny nikoliv pouze proto, aby se získala uhelná hmota pro potřeby elektráren a železáren či různé frakce kamení pro využití ve stavebnictví. Likvidace odvalu jedné z největších ekologických zátěží města totiž velice pomůže životnímu prostředí.

„Cíleně jsme pro tuto práci vybírali zkušené lidi propouštěné kvůli útlumu hornictví, kteří by těžce hledali uplatnění. Zavázali jsme se tak pomoci našemu regionu,“ dodává Petr Gřunděl, výrobní ředitel Ostravské těžební. Ta zaměstnala jednadvacet chlapů ze šachet a další míní přibírat.