Situace je však jiná. „Z majetku, o který požádala diecéze, máme nyní vydáno asi sedmdesát procent. Z majetku, o který diecéze požádala jménem farností, je vydáno asi čtyřicet procent," hodnotí současný stav generální vikář Martin David.

Jak vysvětlil, podle zákona mají státní instituce vypořádat majetek do půl roku, v komplikovaných případech do jednoho roku od podání výzvy.

„První výzvy jsme podávali už někdy v únoru roku 2013," podotkl David. Proto také biskupství podalo v závěru loňského roku žalobu z důvodu nečinnosti na krajské pracoviště Státního pozemkového úřadu v Olomouci. „Tu jsme už ale stáhli, protože úřad začal konat," doplnil vikář.

Netroufá si však odhadnout, jak dlouho bude trvat, než biskupství skutečně nemovitosti získá. „Věříme, že se podaří většinu vypořádat již během letošního roku," uvedl David.

Biskupství podalo celkem 346 výzev k vydání majetku, které jsou postupně zpracovávány. Celkem žádá po státu zhruba 22 tisíc hektarů lesů, zejména kolem Bílé v Beskydech a na Jesenicku, dále 3500 hektarů zemědělské půdy a asi stovku budov. Většinou jde o stavby spojené s lesním hospodářstvím.

A zatímco nárokované lesy na Bílé už byly téměř vydány, opačná situace je na Jesenicku. David to vysvětlil složitějším prokazováním, že majetek patří diecézi.

Lovecký zámeček v Bílé nebo hukvaldská obora jsou asi nejznámější nemovitosti, které církvi připadly. Podle Davida by se měly i nadále využívat k rekreačním účelům a obora navíc k chovu zvěře, jako tomu bylo dříve. Ani lesy a pole církev prodávat nehodlá.

„Byli bychom sami proti sobě, kdybychom majetek rozprodávali," doplnil David s tím, že v lesích chtějí hospodařit sami a pole budou dál pronajímat současným nájemcům. V této souvislosti již vznikla také nová pracovní místa ať už v oblasti správy majetku nebo přímo v lesích, kde dává církev práci místním živnostníkům.