Nikola Carić coby ředitel spolku Čisté nebe, přišel jak na projednávání záměru AMO s obyvateli zaprášeného obvodu, tak si přečetl všechny podklady a vstřebal stanoviska zastánců i odpůrců. „Námitky místostarosty Radvanic a Bartovic proti polní skládce uhlí kvůli obavám z vyššího výskytu emisí mám za opodstatněné,“ řekl.

Zároveň se Carič docela podivoval nad nabídkou „kompenzačního opatření“ hutního a ocelářského podniku v podobě výsadby třiceti nových stromů. „Předpokládám, že budou malé, asi dvoumetrové. Podle studie, kterou mám k dispozici, by mělo toto opatření nabýt účinnosti za patnáct dvacet let. Prachu brání stromy vzrostlé,“ líčil Carič .

Znečištění ovzduší v Radvanicích a Bartovicích začalo Čisté nebe hlídat dávno před zveřejněním úmyslu AMO zřídit si (na místě, kde se dávno tato surovina legálně hromadí a překládá) novou skládku uhlí.

Zásoby suroviny skladuje ArcelorMittal v souladu se stavebním povolením, které ale nespecifikuje ukládané množství.
Zaprášený ostravský obvod odmítá novou skládku uhlí

„Je každopádně problém stoprocentně určit, odkud konkrétní emise pocházejí. Prokázat to může přesná měřicí síť,“ tvrdil Carič.

Čisté nebe, jak upozornil, má projekt, který by v případě zajištění dostatku finančních zdrojů mohl zahájit měření a zjistit, zda data poskytovaná znečišťovateli odpovídají realitě… a pravdě. „Co vím, tak se pořád počítá s předpoklady a vzorci,“ poznamenal s tím, že monitoring prašnosti by si stoprocentně zasloužila také Hrabůvka.

Přímo z Radvanicích a Bartovicích vznikla už dříve „neziskovka“ se všeříkajícím názvem Vzduch. Podala kvůli znečištění ovzduší více žalob a samozřejmě aktuálně reagovala i na projekt AMO budovat skládku uhlí.

„Tento záměr jen zakonzervuje nezákonný imisní stav ovlivňující negativně naše zdraví,“ vzkázala za ni Pavla Skybová.

Členka spolku Vzduch se proto jeho jménem obrátila i na krajský úřad a oficiálně vyjádřila nesouhlas se skládkou.

Veřejné projednání návrhu plánované skládky uhlí od firmy ArcelorMittal, která má stát na území Ostravy-Bartovic.
Lidé z Radvanic a Bartovic: Ani gram znečištění navíc!

„Žijeme v oblasti s nadlimitními koncentracemi polétavého prachu PM10 a PM2,5 a karcinogenního a mutagenního bezno(a)pyrenu. Jejich hodnoty u nás máme jedny z nejvyšších, ne-li nejvyšší v ČR,“ psala Skybová.

Radvanicko-bartovický místostarosta Aleš Boháč uvítal iniciativu „neziskovek“ Čisté nebe a Vzduch. „V žádném případě nechceme nadále držet první příčky ve znečištění ovzduší,“ nechal se slyšet. Oznámil, že radnice hodlá tlačit na město, kraj i vládu, aby emisní poplatky od znečišťovatelů pomohly hlavně zaprášeným lokalitám.

Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková upozornila, že v humbuku okolo skládky zanikla „jedna docela zásadní připomínka“. Tou byla právě informace, že skládka samotná by sice emise zvýšila, avšak kompenzace je zase snížily. „Bilance tak bude záporná,“ vysvětlila. Doplnila také čísla: PM2,5 má ubýt o 5,9 tuny, PM10 pak 18,54 tuny.