Kaly z lagun zmizí, ale co bude se zeminou? Tato otázka v těchto dnech trápila nejen řadu obyvatel, žijících v těsné blízkosti ostravských lagun. Primátor města Tomáš Macura však včera uvedl, že se zahájením čištění zeminy by se mohlo začít už v příštím roce. Radní města by podle něj měli do konce měsíce rozhodnout, jakou variantu vyčištění zeminy podpoří.

V polovině letošního roku by pak mělo být rozhodnuto, jakým způsobem bude sanace zhruba 400 tun kontaminované zeminy probíhat. Podle primátora bylo pro tento účel připraveno 19 základních variant.

Hotovo v roce 2019?

„Některé jsou nevhodné, 11 bylo vyhodnoceno jako možných, čtyři pak jako doporučené. Do konce roku 2016 by mohla být vypsána veřejná soutěž na likvidaci zemin a domnívám se, že v druhé polovině roku 2017 by mohla začít vlastní práce na jejich dekontaminaci," vysvětlil primátor Macura s tím, že je možné, aby čištění zeminy postupovalo současně s odtěžováním zbývajících kalů. Čištění zeminy by tak mohlo být dokončeno v roce 2019.

Doplnil, že cena za sanování zeminy u čtyř variant, které jsou doporučeny, byla vyčíslena řádově na 1,1 až 1,5 miliardy korun.

„Při výběru vhodného způsobu čištění zeminy je třeba zohlednit nejen ekologické hledisko, ale například i dobu trvání samotné sanace i to, aby po vyčištění bylo území předáno v takové podobě, která bude umožňovat využití prostoru do budoucna," upřesnil primátor a dodal, že pozemky jsou nyní majetkem státu a v územním plánu je s nimi počítáno jako se zónou pro lehký průmysl.

Místo lagun lesopark

Podle Barbary Stalmachové z Institutu enviromentálního inženýrství při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO by nejvhodnějším řešením sanace byla jednoznačně obnova funkčního využívání celého areálu.

„Existuje mnoho možností, ať už obnova směrem k využití v rámci lehkého průmyslu, nebo naopak směrem k lesnickým či parkovým úpravám. Přínosem by mohl být lesopark i znovuoživení krajiny živočichy," popsala Barbara Stalmachová. Ta ovšem dodává, že konkrétní řešení je v pravomoci státního podniku Diamo společně s ministerstvy.

Variantu lesoparku kvituje i ostravský primátor. „Dokážu si představit i změnu územního plánu tak, aby v místě mohl vzniknout třeba lesopark, který by přispěl k odprášení lokality, v jejíž blízkosti se nachází sídliště Fifejdy," uzavřel.

Zpravodajové Deníku