V Moravskoslezském kraji loni provedli pracovníci oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě 1705 kontrol a uložili 279 pravomocných pokut v celkové výši 15,3 milionu korun.

V rámci celé republiky přesáhla výše uložených pokut hranici 100 milionů korun.

Nejvyšší pokutu ve výši tři a půl milionu korun oblastní inspektorát vyměřil státnímu podniku Lesy ČR za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovce.

Druhou nejvyšší sankci (2 miliony korun) v Moravskoslezském kraji dostala společnost JT Company s. r. o. za nezalesnění zhruba 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku a neprovádění opatření proti šíření kůrovce.

„V oblasti Krásná pod Lysou horou vytěžila zmíněná společnost 1,85 hektaru lesa. Z lesního zákona vyplývá, že musí provést zalesnění. Společnost s námi nekomunikuje. Problémem je i to, že zbývající stromy, které v místě zůstaly, jsou napadeny kůrovcem. Ten zasáhl i další okolní lesy asi osmi soukromých vlastníků,“ vysvětlil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Třetí nejvyšší pokutu (1,8 milionu korun) pak v našem kraji dostala společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. za opakované porušení zákona o obalech. „Firma dlouhodobě neplnila svou povinnost zajistit recyklaci či využití obalů z výrobků, které uváděla na český trh,“ upřesnil Karel Kozubek.

Jako podvody z 90 let

Ředitel ČIŽP Erik Geuss dnes na tiskové konferenci v Ostravě uvedl, že novým fenoménem se v oblasti životního prostředí stává nezákonný byznys v nakládání s nebezpečnými odpady.

„Mechanismus tohoto obchodu je obdobný jako v kauzách daňových podvodů s lehkými topnými oleji, které známe z devadesátých let minulého století. Stejný je systém, a někdy dokonce i některé osoby. Na začátku vyinkasují peníze za to, že od firmy, který vyprodukovala velké množství nebezpečného odpadu, tento převezmou. Nechají si zaplatit velké peníze za to, že jej zneškodní. Pak mají ale samozřejmě velkou motivaci, jak ušetřit. A tak nám z dokonalé evidence nakládání vychází, že ročně někde mizí stovky tisíc tun nebezpečného odpadu,“ upozornil ředitel ČIŽP.

Jak dodal, loni byla v rámci ČR vyměřena nejvyšší pokuta (pět milionů korun) právě za porušení zákona o odpadech firmě Kalibo s. r. o. „Ta převzala 7708 tun nebezpečných odpadů, například louhy, strusku, kaly z fosfátování a další. Co se s těmi odpady doopravdy stalo, to se dodnes nepodařilo zjistit. Pokutu pět milionů vymáhá celní úřad. Je otázka, jestli ji firma zaplatí. Spíše myslím, že časem svou činnost ukončí a my později uvidíme stejné lidi v dalších firmách. Je to smutná realita, která nás v oblasti životního prostředí trápí,“ dodal ředitel ČIŽP.