Areál kontaminovaný ropnými látkami po bývalé ostravské chemičce představuje dlouhodobou ekologickou zátěž.

Sanaci takzvaných ostravských lagun má na starosti už několik let státní podnik Diamo.

Začátkem února se právě zástupci z Diamo sejdou společně se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva financí a ministerstva životního prostředí na společné schůzi, kde budou projednávat i situaci kolem ostravských ropných lagun.

„Pondělní pracovní skupiny se budu účastnit. Po jejím jednání bych měla vědět více," uvedla náměstkyně primátora pro úsek životního prostředí Kateřina Šebestová.

Zabetonování

Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského je odstranění nežádoucích látek příliš nákladné. On sám vidí východisko v překrytí kontaminované půdy betonem, na který by přišla vrstva zeminy. 

ČÍSLA4,2 miliardy
- částka, kterou by mělo Diamo od ministerstvo financí podle schváleného plánu získat

2015
- rok, ve kterém mělo původně dojít k rekultivaci lagun

2022
- od tohoto roku bychom mohli očekávat ukončení sanace včetně vyčištění vod

Ostravský primátor neprojevil nad tímto návrhem nadšení.

„Nám osobně se zabetonování moc nelíbí. Víme, že pro každou ze složek kaly, zemina i voda existuje daný postup likvidace. Rádi bychom, aby se problém vyřešil, ne odložil," konstatoval primátor Ostravy Tomáš Macura. Konzervaci ostravských lagun vnímá jako pouhé odložení vážnějšího problému.

Sanace

Pokud by došlo k navrhovanému zakonzervování znečištěných zemin, pak by nešlo o sanaci. Naopak by byl vybrán postup odporující dosavadním snahám vyčistit dané území. „Překrytí půdy betonovou deskou a následné osázení překryvné hlíny není sanací území. Pod betonovou deskou by zůstala veškerá kontaminace obsažená v kalech i zeminách. Kontaminace by se šířila a nepochybně by zasáhla zdroj pitné vody v Nové Vsi," vysvětluje Josef Jašek, vedoucí odštěpného závodu Odra, státního podniku Diamo.

Čekání

Na rekultivaci lagun Ostramo si budou lidé muset počkat minimálně sedm let. Ukončení sanace včetně vyčištění vod lze podle vedoucího střediska Odra Josefa Jaška očekávat až po roce 2022. Několik tisíc tun ostravských ropných kalů bude v budoucnu zlikvidováno. Jakým způsobem a za jakých okolností k tomu dojde, však není stále jasné.

Lucie Vláčilová