Obsahuje dokumenty, které byly nalezeny při rekonstrukci katedrály. Jde však o kopie těch původních. „Originály listin budou vystaveny při otevření katedrály 22. listopadu," upřesnil mluvčí biskupství diecéze ostravsko-opavské Pavel Siuda.

Do druhého měděného tubusu, který se do zlacené makovice levé věže katedrály vkládal v úterý, byla uložena ručně psaná zpráva o současné situaci v církvi a ve společnosti.

Dále pak kopie papežské buly Ad Christefidelium spirituali, kterou papež Jan Pavel II. v roce 1996 založil ostravsko-opavskou diecézi. Biskup Lobkowicz do schránky vložil pamětní medaili sv. Hedviky.

Ve schránce je rovněž výroční zpráva diecéze za rok 2014, dobový tisk, fotografie z oprav katedrály a další dokumenty.

Například koaliční smlouva mezi hnutím ANO, ČSSD a KDU-ČSL nebo pamětní list u příležitosti rekonstrukce a podpisy těch, kdo katedrálu vlastníma rukama opravovali. Z drobných předmětů nechybí dřevěný koník symbol města nebo miniatura radniční věže.

Za sto let

Za Moravskou Ostravu a Přívoz, obvod, ve kterém se katedrála nachází, napsala zprávu ze současnosti o rozloze obvodu i jeho obyvatelích či složení rady a zastupitelstva, sama starostka Petra Bernfeldová.

Související: Do věže ostravské katedrály uložili poselství pro budoucnost

„Celou noc jsem uvažovala, zda ji napsat ručně," uvedla, ale nakonec přinesla dokument psaný na počítači. Podle ní to více odpovídá současnosti.

„Doufejme, že si to za sto let lidé přečtou a ještě budou mluvit česky," zavtipkoval biskup diecéze František Václav Lobkowicz, který se za pomoci pátera Jana Plačka ze zdejší farnosti vkládání listin do tubusu vlastnoručně ujal.

Poté byl měděný tubus ještě vložen do plastového, aby nedošlo ke korozi, a vynesen a uložen v bezmála sedmdesátimetrové výšce ve zlacené makovici věže katedrály, aby zde střežil poselství o životě ve městě na začátku 21. století pro budoucí generace.