„Současná spalovna stačí. Z informací, které máme k dispozici vyplývá, že její kapacitu vytěžuje odpad z našeho města jen z jedné třetiny,“ uvádí Michaela Halfarová za občanskou iniciativu Dýchám v Ostravě. 

Ta chce dnes o plánech společnosti SUEZ informovat veřejnost a při jednom rovněž sbírat podpisy pod petici proti rozšiřování spalovny.