V každé mohl nalézt jiný přehled. Jednalo se o celorepublikovou databázi, kterou provozuje agentura CzechInvest, a databázi, kterou pro kraj provozuje Agentura pro regionální rozvoj (ARR).

„Sjednocením došlo ke zpřehlednění situace v oblasti brownfields nacházejících se v Moravskoslezském kraji. Některé lokality ale nejsou v databázi provozované CzechInvestem ještě viditelné. Část majitelů brownfields totiž dosud neposkytla potřebný souhlas se zveřejněním, který je v případě hlavně soukromého vlastnictví nezbytný. I tak je ale zajištěna průběžná aktuálnost a převážná jednotnost obou databází," vysvětlila ředitelka ARR Petra Chovanioková.

Databáze brownfields Moravskoslezského kraje obsahuje v současnosti 103 bývalých průmyslových areálů.

Průběžně je rozšiřována a aktualizována, jen v letošním roce přibylo 35 nových brownfields (například nevyužívané budovy a pozemky v areálu Tatry v Kopřivnici, bývalá pila v Ostravici, areál Marburgu v Bruntále, bývalá sýpka v Přiboře nebo Západní zóna v Bruntále).