I když funkční období děkana je čtyřleté, univerzita se chystá vyhlásit řádné děkanské volby už za pár měsíců. Do té doby povede fakultu dosavadní zástupce děkana Alexander Király.

Profesor Vojtech Dirner (1953) V čele Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO stál od 1. února 2014. Na univerzitě působí přes 30 let. Byl docentem na Katedře hlubinného dobývání ložisek a Katedře ekotechniky. Specializuje se na hornictví, životní prostřední a hospodaření s odpady. Je členem řady prestižních českých i slovenských akademických organizací.
Zdroj: www.vsb.cz

Důvod rezignace

Na webových stránkách Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO byl 1. prosince, tedy v den děkanovy rezignace, zveřejněn dopis Vojtecha Dirnera adresovaný rektoru univerzity.

„Důvodem mé rezignace je postup a procesní záležitosti vedoucí k mému odvolání z funkce děkana, o čemž jsem byl informován členy akademického senátu HGF VŠB-TUO," snažil se v dopise vysvětlit podstatu svého kroku bývalý děkan hornicko-geologické fakulty Vojtech Dirner.

Zarážela ho především skutečnost, že neúspěšný pokus o jeho odvolání se uskutečnil v době, kdy jej rektor vyslal na pracovní cestu. I přes svou rezignaci na pozici děkana by ale rád zůstal na „své" fakultě, kde se chce věnovat výhradně pedagogické a vědecké činnosti.

Personální problémy?

Rektor Vysoké školy báňské Ivo Vondrák má poněkud odlišné vysvětlení k celé neočekávané události.

„Na hornicko-geologické fakultě se začaly vršit problémy v oblasti personální politiky, která je právě v kompetenci děkana, jehož povinností je také zajistit kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti. V okamžiku, kdy se proti setrvání děkana ve funkci postavila většina akademického senátu HGF vnímám jeho rezignaci jako rozumné řešení celé situace," sdělil Deníku rektor univerzity Ivo Vondrák.

Ten přijal rezignaci Vojtecha Dirnera 1. prosince a o den později pověřil vedením fakulty Alexandera Királyho, dosavadního proděkana pro legislativu. Ten by měl fakultu řídit až do doby vyhlášení řádných voleb. Ty se chystá univerzita vyhlásit v řádech několika měsíců.