Akce se ruší i na evropské úrovni. Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) zrušil i setkání vodohospodářů v Praze, které se mělo uskutečnit v úterý 24. března v prostorách Kongresového centra Praha a součástí měl být původně i společenský večer. Obě akce proběhnou, zřejmě ale až na podzim letošního roku.

Další oblíbené akce pro veřejnost ke Světovému dni vody 2020 ruší samotní organizátoři. A to i v Moravskoslezském kraji. Většina z nich měla proběhnout o víkendu 21. a 22. března 2020. 

Do čistíren odpadních vod až příští rok

Také největší vodárenská společnost v kraji – SmVaK Ostrava – se rozhodla neuskutečnit u příležitosti oslav Světového dne vody exkurze do svých provozů. Ruší se dny otevřených dveří v areálech čistíren odpadních vod v Opavě, Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku (Sviadnově) a v největší úpravně pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova. „ Vzhledem k okolnostem spojeným s koronavirem jsme se rozhodli den otevřených dveří zrušit. Naší povinností je zajistit spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody a bezproblémové odvádění a čištění vody odpadní našim odběratelům, “ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Přehrady v povodí Odry zůstanou zavřené

 Také vedení státního podniku Povodí Odry přijalo preventivní opatření ke snížení šíření nákazy koronavirem a s konečnou platností ruší letošní den otevřených dveří na vodních dílech v povodí Odry, který se měl uskutečnit 21.března 2020. „V loňském roce naše přehrady navštívilo v rámci dne otevřených dveří zhruba 12 tisíc návštěvníků, což nám samozřejmě udělalo velkou radost. Našim prvořadým úkolem je zajištění dodávky vody pro obyvatele a průmysl. Z tohoto důvodu nechceme ohrozit naše hrázné a pracovníky vodohospodářského dispečinku, kteří patří mezi klíčové zaměstnance, zajišťující chod vodních děl také například při zvýšených průtocích či povodňových stavech, nebo naopak při nedostatku vody v suchých obdobích, které mohou nastat,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.