I přes nepřízeň počasí se před podiem vystřídalo zhruba čtyři sta návštěvníků akce. Zábavní a soutěžní odpoledně mělo hlavně za cíl představit práci novinářů, grafiků a celého realizačního týmu Moravskoslezského deníku. V kulturním programu vystoupily například mažoretky Krokodýl ze Základní školy Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu, velký ohlas publika sklidily také mažoretky Bambulky z Domova pro seniory v Ostravě-Zábřehu.

Den s Deníkem měl za úkol nejen pobavit, ale také zabývat se závažnými věcmi. Jedním z problémů je například mnoho let diskutovaná výstavba nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě na ulici 17. listopadu směrem na Pustkovec. O ní jsme diskutovali s místostarostou Ostravy-Poruby Petrem Jedličkou. Místostarosta před publikem hovořil také o výstavbě prodloužené ulice Rudné v Porubě a výstavbě Severního spoje. Obě nové komunikace by měly v budoucnu ulevit dopravě v Porubě, kterou denně projíždějí desetitisíce aut směrem na Opavu a v opačném směru.

Nejen během diskuze s místostarostou se občané Poruby a dalších ostravských městských obvodů mohli přímo účastnit toho, jak se noviny vyrábějí. Ke stanu redaktorů si lidé přišli prohlédnout práce realizačního týmu redakce Deníku. K dobré pohodě na akci Dnes s Deníkem přispěly také stánky s propagačními materiály a občerstvením. Dětem udělaly radost nafukovací balonky v barvách Deníku.