Prozíravě a na tuzemské poměry, chtělo by se říct, ne zcela automaticky, bylo dohodnuto, že v podstatě souběžně s městským budováním kanalizace kraj zrekonstruuje celý, několik kilometrů dlouhý průtah Polankou nad Odrou – ulici 1. května.

Práce na kanalizaci začaly už v polovině roku 2020, vydatněji spíše až loni, kdy také skončily. Letos na ně navazuje zmíněná rekonstrukce vozovky, nejde však jen o ni.

„Se samotnou rekonstrukcí jsme svázali spoustu dalších projektů, aby se vše společně potkalo a do komunikace se léta nemuselo zasahovat,“ říká starosta Polanky nad Odrou Pavel Bochnia, podle něhož po loňském roce bude hodně perný i ten letošní.

Nová křižovatka a opěrná zeď

Polanka při té příležitosti dobudovává či rekonstruuje kousky chodníků, u některých řeší jejich přeložky, podél silnice přibyly také dvě nové zastávky a velkou „stavbou na stavbě“ bude zejména úprava křižovatky ulic 1. května a Heleny Salichové.

„Je to hodně ostrá křižovatka mezi zámkem a rybníkem s pro dnešní normy už nevyhovujícím nekolmým a nevhodným výškovým napojením na komunikaci 1. května. Nízkopodlažní autobusy tam už nebyly schopny odbočit doprava,“ vysvětluje starosta příčinu, proč se v místě bude stavět šedesátimetrová opěrná zeď a realizovat kolmější sklon křižovatky. „Těch záležitostí kolem je skutečně hodně. Co se ‚při jednom‘ dalo udělat, to se udělá,“ podotýká Pavel Bochnia.

Uvědomuje si, že polanečtí obyvatelé už jsou z měsíců prací a komplikací unavení, oceňuje však jejich výdrž. Nikdo v Polance podle něj tak dlouhou a náročnou rekonstrukci nepamatuje, výhodou místních oproti projíždějícím je alespoň znalost a možnost využití bočních uliček. Kamiony zákaz respektují.

Alfa a omega: most přes Odru

Klíčová otázka celé rekonstrukce a délky jejího trvání spočívá na mostě přes řeku Odru, jehož oprava je už druhým měsícem odkládána, protože stavební firma s ohledem na komplikace na trhu údajně není schopna zajistit stavební materiál.

„Nikdo to neočekával, taky se s tím v obci pereme. Pro nás je ale naprostá priorita, aby se most opravil letos, zásah komplikací do dalšího roku by dále znemožnil dopravní spojení osobní dopravy, ale i autobusem 59 na Proskovice a Starou Bělou, což lidi trápí. Komplikace by pro nás už byly neúnosné,“ upozorňuje starosta Polanky na nutnost dokončit celou rekonstrukci ulice pokud možno ještě letos.

Část toho nejhoršího už místní mají za sebou, náročná rekonstrukce dalšího mostu pod bývalým úřadem už je několik dní hotová. „Byl to také nejdelší úsek, co se týče omezení MHD. Potom zase bude více komplikovaná až poslední etapa, a to s ohledem na zajištění dopravy dětí do základní školy, ale takto už to bylo loni při kanalizaci, takže jsme se připravili,“ věří starosta. Klíčovou otázkou benevolence místních zůstává most přes Odru.