První písemná zmínka o Staré Bělé pochází z roku 1272. Má poměrně výhodnou polohu na levé části ploského hřbetu mezi řekami Odrou a Ostravicí. Obcí protéká potok Starec, původně nazývaný Bělá, podle kterého byla obec pojmenována. Přestože nadmořská výška katastru obce nepřesahuje 300 metrů, je terén obzvláště kolem jejího centra poměrně členitý. V roce 1960 se změnila katastrální výměra obce, což má za následek, že dnešní sídliště Dubina a Bělský les jsou postaveny na části jejího původního území. V současné době v ostravské části žije přes 4 tisíce obyvatel.

„Nová“ páteřní silnice

Letošní rok bude pro obyvatelé Staré Bělé náročný, budoucnost příjemná. Většina plánovaných investic ve Staré Bělé se totiž týká páteřních ulic Mitrovické a Na Lukách, které jsou ve správě kraje a čeká je kompletní rekonstrukce, která potrvá od června do listopadu.

„Celá páteřní komunikace Starou Bělou projde důkladnou rekonstrukcí, včetně podkladních vrstev a betonových nástupišť pro autobusy. Výrazně se po tu dobu omezí provoz Starou Bělou,“ říká starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček a žádá o shovívavost - CELÝ ROZHOVOR SE STAROSTOU STARÉ BĚLÉ NAJDETE ZDE.

Letitý problém

Zatímco na horním konci považují lidé záplavovou zónu kolem Starobělského potoka za zbytečnou, na dolním konci Staré Bělé potok dokáže páchat neplechu. I proto Povodí Odry v loňském roce, jak mu ukládá zákon, nechalo po několikerých intervencích koryto opět vyčistit a vybagrovat.

Starobělský potok ve Staré Bělé.Starobělský potok ve Staré Bělé.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Nepochybně to na podzim pomohlo, hladina se opět zvedla, ale už se nevylila z koryta,“ sledoval Mojmír Krejčíček. Po vybagrování se koryto potoka zvětšilo v jeho dolní části o více než třetinu. Je to ale jen krátkodobé řešení.

Všechny díly seriálu DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ najdete zde

„Samozřejmě není možné přijet několikrát do roka s technikou a vybagrovat koryto. To není ve finančních ani kapacitních možnostech,“ krotí představy lidí starosta, podle něhož řešení závisí i na tom, kolik stát uvolní finančních prostředků na údržbu drobných toků, kterých je na Ostravsku ve správě Povodí Odry hned několik – vyjma Starobělského například také Ludgeřovický potok nebo Polančice v Polance nad Odrou.

Projekty jsou, vůle lidí nikoliv

„Těch problémů, které v nich za ty roky vznikly, je spousta, a běžné prostředky vodohospodářům samozřejmě nemohou stačit. Navíc Stará Bělá je jeden velký kaňon, kde se voda kumuluje. A povodí potoka? To je plocha asi tisíc hektarů! Když přijde období sucha a pak větší průtrž, všechno steče do koryta, které ten nános není schopné zvládnout,“ popisuje opakující se problém Krejčíček.

Řešením jsou projekty protipovodňové ochrany, které jsou zpracovány i pro Starobělský potok, ty však počítají se zásahem do soukromých pozemků, což lidé odmítají. „Kdyby byli ochotni pustit své pozemky, mohl by být problém s vyléváním potoka vyřešen na dlouho dopředu. Na jedné straně se chtějí problému zbavit, na druhé nechtějí dělat ústupky,“ vysvětluje nezaujatě Krejčíček.

Společný plán investic Moravskoslezského a Olomouckého kraje do povodí Moravy a Odry, do něhož je právě Starobělský potok zahrnutý, přitom počítá se zkapacitněním koryta, které by bylo schopno pojmout i stoletou vodu.

Další byty pro seniory

Stará Bělá před nedávnem zrekonstruovala starou školu z roku 1903, která už dříve sloužila jako bytový dům pro seniory. Byly v ní malometrážní byty se společným sociálním zařízením, které má nyní každý být své vlastní, a místo stávající půdy se udělala vestavba, kde přibyly další byty pro seniory.

„Lidé tam mají plnohodnotné seniorské byty bez sociálních služeb, provádíme jim tam však úklid a naši pracovníci sociální správy jsou připraveni pomoci při jakýchkoliv problémech,“ avizuje starosta Krejčíček, podle něhož je seniorského bydlení obecně málo a stejný problém mají i ve Staré Bělé.

„Dnes máme pár bytů, které jsou na hraně dostatečnosti, ale brzy jich bude málo. Spousta starších lidí, které u nás znám, říká, že by se ráda do malých bytů přestěhovala. Na katastru už ale nemáme prostor,“ dodává starosta, podle něhož je třeba toto téma kvůli stárnoucí populaci otevírat neustále a nečekat, až problémy vyeskalují. 

Tip na výlet: Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.Zdroj: Deník/Petr Jiříček
Kostel ve Staré Bělé byl vystavěn pravděpodobně podle návrhu příborského stavitele Václava Röhricha. Dokončen a vysvěcen byl na přelomu 18. a 19. století. Kostel stojí na místě, kde kdysi poblíž stál bývalý kostel sv. Mikuláše. Nyní se tam nachází hřbitov. Po dostavbě kostela sv. Jana Nepomuckého se objevily trhliny a okolí kostela muselo být odvodněno. Na severní straně kostela je nika se sochou sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela.